КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МИТНО-ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МИТНО-ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кваліфікація

бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Гарант освітньої програми:

Шкода Мар’яна Сергіївна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету підприємництва та права (ДВСПП)

Дудко Павло Миколайович, к.е.н., доцент,

доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Сохацька Анна Володимірівна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Янковець Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Пашко Оксана Валеріївна, студент

факультету підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Перелік факультативних програм для спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність рівня вищої освіти першого (бакалаврського) освітньої програми ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МИТНО-ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Завідувач випускової кафедри підприємництва та бізнесу

Щербак Валерія Геннадіївна, д.е.н., професор