КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ВИСТАВКОВИЙ БІЗНЕС

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 Менеджмент

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ВИСТАВКОВИЙ БІЗНЕС

Кваліфікація

бакалавр з менеджменту (Виставковий бізнес)

Гарант освітньої програми:

Крахмальова Ніна Анатоліївна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету підприємництва та права (ДВСПП)

Ніфатова Олена Михайлівна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Овчарек Володимир Євгенович, к.т.н., доцент,

завідувач кафедри дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Шкода Мар’яна Сергіївна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 073 Менеджмент

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 073 Менеджмент

Пашко Оксана Валеріївна, студент

факультету підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну

Перелік факультативних програм для спеціальності 073 Менеджмент рівня вищої освіти першого (бакалаврського) освітньої програми ВИСТАВКОВИЙ БІЗНЕС

Завідувач випускової кафедри підприємництва та бізнесу

Щербак Валерія Геннадіївна, д.е.н., професор