КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН ТРИКОТАЖУ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості
Ступінь вищої освіти бакалавр
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність 182 Технології легкої промисловості Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН ТРИКОТАЖУ
Кваліфікація бакалавр з технологій легкої промисловості
  Гарант освітньої програми:
Кизимчук Олена Павлівна, д.т.н., доцент, доцент кафедри технології трикотажного виробництва Київського національного університету технологій та дизайну   Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)
Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП)
Галавська Людмила Євгеніївна, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології трикотажного виробництва Київського національного університету технологій та дизайну
Мельник Людмила Михайлівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри технології трикотажного виробництва Київського національного університету технологій та дизайну
Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості
Єфіменко Діана Миколаївна, студент,факультет індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну
  Завідувач випускової кафедри технології трикотажного виробництва  Галавська Людмила Євгеніївна, д.т.н., професор    Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості