КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ОБЛАДНАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Кваліфікація

магістр з галузевого машинобудування

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми ОБЛАДНАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

Гарант освітньої програми:

Орловський Броніслав Вікентійович, д.т.н., професор,

професор кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну

 

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій (ДВСПП)

Дворжак Володимир Миколайович, к.т.н., доцент,

доцент кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну

Кошель Ганна Володимирівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

 

Завідувач випускової кафедри прикладної механіки та машин

Манойленко Олександр Петрович, к.т.н., доцент

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування.