КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

Рівень вищої освіти другий (магістерський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Ступінь вищої освіти магістр
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Кваліфікація магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ
Гарант освітньої програми:

Зенкін Анатолій Семенович, д.т.н., проф., професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету мехатроніки та комп’ютерних систем (ДВСПП)
Хімічева Ганна Іванівна, д.т.н., проф., професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну
Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Козелло Надія Леонідівна, к.т.н., доцент, доцент комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну
Чудновська Ольга Петрівна, студент факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну  Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Завідувач випускової кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки

Здоренко Валерій Георгійович, д.т.н., професор