КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «121 Інженерія програмного забезпечення» 

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»

Освітній ступень «бакалавр» 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 4, навчальний корпус 4, кiмн. 4-0916

Телефони для довідок: +38044 256-21-30, +38044 256-21-89

e-mail: [email protected]

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Освітньо-професійна програма Інженерія програмного забезпечення спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення розвиває компетенції з базових знань у сфері інформаційних технологій та розробки програмного забезпечення, здатних вирішувати складні та нестандартні задачі і проблеми прикладного, наукового та інноваційного характеру з інженерії програмного забезпечення.

Основними цілями програми є формування у майбутніх фахівців здатності поєднувати загальні та професійні знання і вміння, навички комунікації, автономної діяльності та відповідальності, а також здатності впровадження новітніх інформаційних технологій у галузі легкої промисловості.

Освітньо-професійна програма Інженерія програмного забезпечення враховує динамічний розвиток галузі інформаційних технологій, появу нових технологій і постійне розширення сфери їх використання, що зумовило нові вимоги, завдання та принципи підготовки ІТ-фахівців, коли потрібні не просто висококваліфіковані програмісти, які мають якісну освіту в вузьких рамках обраної професії, а фахівці, що володіють сучасними стандартами і технологіями промислового створення програмного забезпечення, здатні швидко адаптуватися до нових умов бізнесу, працювати в колективі розробників великих ІТ-компаній та керувати такими колективами.

Фахівці з інженерія програмного забезпечення мають можливість працювати як в великих ІТ-компаніях, що займаються розробкою програмних систем, так і в ІТ-підрозділах компаній інших сфер, де потрібна розробка програмного забезпечення (банківські організації, промислові підприємства, консалтингові фірми і т.п.). По закінченню університету студенти отримують диплом європейського зразка.

 

Типові початкові посади бакалаврів: бакалавр з інженерії програмного забезпечення підготовлений до виконання професійної роботи на таких посадах: адміністратор бази даних; адміністратор даних; адміністратор доступу; адміністратор системи; інженер з програмного забезпечення комп'ютерів; інженер-програміст; програміст прикладний;  інженер із застосування комп'ютерів; фахівець з інформаційних технологій; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп'ютерних програм; технік-програміст.

 

Конкурентні переваги:


 

Навчання в університеті.

Навчальний процес супроводжується сучасними комунікаційними засобами навчання через «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», «Електронний журнал», «Zoom», «Google Meet» та інші, які забезпечують студентам зручний доступ до електронних освітніх ресурсів, включно з навчально-методичними матеріалами з дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), можливість здавати звіти, виконувати контрольні тестування, консультуватися з викладачами на форумах, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого, що дозволяє також реалізувати неперервність навчання в дистанційному режимі навіть у мовах можливого локдауну. З метою поглиблення знань студентів з фундаментальних та загально-професійних дисциплін передбачено щорічне проходження практик на базових підприємствах та наукових установах.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Місцем професійної діяльності фахівця з інженерії програмного забезпечення є:

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення: бакалавр з інформаційних систем та технологій – 3 роки і 10 місяців навчання (денна форма навчання на базі повної загальної освіти).

 

Військова підготовка

Одночасно з базовою вищою освітою студентам 3 та 4 курсів надається можливість здобуття військово-облікової спеціальності «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Час проходження військової підготовки узгоджений з розкладом занять студентів в університеті.

Всім студентам факультету Мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитках, які розташований неподалік від навчальних корпусів університету.