КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

код

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

БІП

ІКТ

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

БІТ

КН

126

Інформаційні системи та технології

Системи та технології інтернет речей

БСТІ

ІКТ

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

БПМ

ПММ

133

Галузеве машинобудування

Інжиніринг 3D друку

Машинобудування

БМБ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

БА

ІКТ

Ступінь магістра

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

МгІТ

КН

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та робототехніка

МгМР

ПММ

133

Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

МгМ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Компютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

МгАк

ІКТ

Ступінь доктора філософії

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

ДФКН

КН

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

ДФГМ

ПММ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ДФА

ІКТ

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ДФМВТ

ПММ