КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

код

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

БІТ

КНТ

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

БПМ

ПММ

133

Галузеве машинобудування

Машинобудування

БМБ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

БА

КІТВТ

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інженерія якості

БІЯ

КІТВТ

Ступінь магістра

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

МгІТ

КНТ

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та робототехніка

1. Аналітичний звіт результатів анкетування "Дисципліни очима студентів ОП"

2. Аналітичний звіт результатів анкетування "Науково-дослідна практика очима студентів ОП"

3. Аналітичний звіт результатів анкетування "Переддипломна практика очима студентів ОП"

МгМР

ПММ

133

Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

МгМ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Компютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

МгАк

КІТВТ

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

МгЯС

Ступінь доктора філософії

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

ДФГМ

ПММ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ДФА

КІТВТ

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ДФМВТ