КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Спеціальність:                   133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Освітня програма:             МАШИНОБУДУВАННЯ

Рівень вищої освіти           перший (бакалаврський)

 

Кафедра:                           Прикладної механіки та машин

Завідувач кафедри:          кандидат технічних наук, доцент МАНОЙЛЕНКО 

                                           Олександр Петрович

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри Прикладної механіки та машин:

 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальні корпуси 1 (ауд.1- 0152) та 3 (ауд.3- 0112).

тел.(044) 256-29-94, (044) 256-21-68.

e-mail: kpmm@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри прикладної механіки та машин

  

Спеціальність 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ - для тих, хто прагне навчитися проектувати та конструювати машини та їх складові із застосуванням сучасного інструментарію та засобів автоматизованого проектування, розрахунків, віртуальних випробувань, прогнозування і оптимізації технічних характеристик тощо.

Спеціальність 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ надає можливість фахівцю працювати як на підприємствах машинобудівного комплексу, так і в інших галузях промисловості, не тільки України, але і за її межами, завдяки тісній співпраці із закордонними вищими навчальними закладами Польщі, Чехії тощо.

По закінченню університету студенти отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі.

 

Вступ на перший курс

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» здійснюється на підставі діючих «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну»

Запрошуються вступники, які мають повну загальну середню освіту та успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з предметів, які затверджені Правилами прийому.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування з переліком програмних компетенцій

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.

Форма навчання – денна.

Навчання здійснюється за державним замовленням або за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Сфера професійної діяльності та працевлаштування

Фахівець з галузевого машинобудування може працювати на престижних посадах державних та приватних підприємств і установ різних галузей промисловості та опановувати власний бізнес, оскільки фахівці даного напрямку завжди  затребувані на ринку праці, а кафедра сприяє їх працевлаштуванню.

Типові початкові посади бакалаврів: конструктор, технолог, майстер, механік дільниці цеху, фахівець-дослідник науково-дослідних лабораторій, інструктор виробничого навчання.

 

 

Конкурентні переваги

 

Навчання в університеті

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує студентам можливість самостійного користування електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам та отримувати відповіді на форумах, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого, що дозволяє оптимізувати навчальний процес та отримувати високоякісну освіту.

 

Практична підготовка

Навчальним планом підготовки бакалаврів з  галузевого машинобудування передбачено проходження практики на кожному з курсів. Під час практики на базових підприємствах студенти закріплюють та розширюють знання з фундаментальних та загально-професійних дисциплін, збирають матеріал для виконання курсових проектів, знайомляться з різним технологічним обладнанням.

На кафедрі прикладної механіки та машин  діє ліцензований «Центр SolidWorks», де студенти вивчають 3D-моделювання деталей та механізмів різноманітного призначення, виконують розрахунки в сучасних CAD/САЕ-системах, підготовку виробництва в САМ-системах. Студентам надається можливість пройти екзамен на рівень володіння програмою SolidWorks та отримати відповідний міжнародний сертифікат компанії Dassault Systemes (CSWA: Certified SOLIDWORKS Associate).

 

На кафедрі прикладної механіки та машин створена лабораторія мехатроніки, яка оснащена елементами та системами пневмоавтоматики (фірма Festo) та лабораторія САМ-технологій з металорізальними верстатами.

Рівень підготовки студентів кафедрою прикладної механіки та машин підтверджується чисельними дипломами, грамотами та призовими місцями на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, а також високими посадами випускників минулих років.

 

Підготовчі курси

Для підготовки до вступу на спеціальність «галузеве машинобудування» в Центрі доуніверситетської та індивідуальної освіти КНУТД пропонується проходження підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

При вступі на інженерно-технічні спеціальності вступники можуть отримати додаткові бали -  до 5% від конкурсного балу.

Детальна інформація на сторінці Центру доуніверситетської та індивідуальної освіти

 

Наступний рівень вищої освіти

Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати навчання в магістратурі.

  

Військова підготовка

Паралельно з базовою вищою освітою є можливість здобути військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, що розташований неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним для студента, графіком, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

В КНУТД діють спортивні секції та творчі гуртки.

 

«ЩОБ БУДУВАТИ – ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ – ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ»