КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Документи для забезпечення освітнього процесу

Закон України «Про вищу освіту»

 

 

Положення, що регламентують освітній процес у

Київському національному університеті технологій та дизайну

 

Кодекс академічної доброчесності КНУТД

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про розробку освітніх програм у КНУТД

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти за науково-орієнтованими навчальними планами

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковими програмами освітнього ступеня «магістр»

Положення про навчання студентів без відриву від виробництва

Положення про організацію та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів

Положення про академічну мобільність

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 

Положення про порядок і методику рейтингового оцінювання академічних досягнень студентів

Положення про порядок призначення і виплати стипендій

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Положення про планування робочого часу науково-педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про порядок надання навчальній літературі грифу КНУТД

Положення про дипломну магістерську роботу (проект)

Положення про педагогічну практику аспірантів 2019

Перелік документів кафедри

ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Зразок диплома магістра з відзнакою

Зразок диплома магістра

Зразок диплома спеціаліста з відзнакою

Зразок диплома спеціаліста

Зразок диплома бакалавра з відзнакою

Зразок диплома бакалавра

Зразок зворотньої сторони диплома