КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Документи для забезпечення освітнього процесу

Закон України «Про вищу освіту»

 

 

Положення, що регламентують освітній процес у

Київському національному університеті технологій та дизайну

 

Кодекс академічної доброчесності КНУТД

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про розробку освітніх програм

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти за науково-орієнтованими навчальними планами

Положення про навчання студентів без відриву від виробництва

Положення про організацію та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 

Положення про порядок і методику рейтингового оцінювання академічних досягнень студентів

Положення про планування робочого часу науково-педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Перелік документів кафедри