КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

освітньо-професійної програми

 МАРКЕТИНГ

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1         

Українська та зарубіжна культура

2         

Іноземна мова

3         

Ділова українська мова

4         

Філософія, політологія та соціологія

5         

Економічна теорія

6         

Вища та прикладна математика

7         

Економічна інформатика

8         

Макроекономіка

9         

Мікроекономіка

10     

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

11     

Інформаційні системи та технології  в економіці

12     

Навчальна практика

13     

Фізичне виховання

2 курс

14     

Іноземна мова

15     

Теорія ймовірності та математична статистика

16     

Економіка підприємства

17     

Менеджмент

18     

Маркетинг

19     

Бухгалтерський облік

20     

Гроші і кредит

21     

Фінанси

22     

Статистика

23     

Аналіз господарської діяльності

24     

Навчальна практика

25     

Фізичне виховання

3 курс

26     

Іноземна мова фахового спрямування

27     

Економіко-математичні методи та моделі

28     

Економіка праці та соціально-трудові відносини

29     

Державне та регіональне управління

30     

Маркетингові дослідження

31     

Системи технологій

32     

Виробнича практика

4 курс

33     

Іноземна мова фахового спрямування

34     

Логістика та дистрибуція

35     

Маркетингова товарна політика

36     

Маркетингове ціноутворення

37     

Маркетингові комунікації

38     

Комлексна курсова робота

39     

Виробнича практика

40     

Атестація за фахом

41     

Атестація з економічної теорії