КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Факультет підприємництва та права  

Спеціальність Освітня програма Випускова кафедра
шифр назва назва код
Ступінь бакалавра
073 Менеджмент Виставковий бізнес БВБ ПБ
076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність ІТ-підприємництво БІП
Підприємництво та комерційна діяльність БПКД
Підприємництво та митно-логістична діяльність БПМЛД
241 Готельно-ресторанна справа Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі БГР
081 Право Господарсько-правова діяльність БП ГП
Ступінь магістра
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування МгМВА ПБ
Малий та середній бізнес МгМСБ
076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність Підприємництво та сервісна діяльність МгПС
081 Право Господарсько-правова діяльність МгП ГП
Ступінь доктора філософії
076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність Підприємництво торгівля та біржова діяльність ДФПТБ ПБ