КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет культурних і креативних індустрій

Михайло Андрійович КУЛИНЯК

декан факультету культурних і креативних індустрій, кандидат мистецтвознавства, доцент

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, кiмн. 4-1409

Контактні телефони: +38044-280-10-80

e-mail: 

 

Положення про факультет культурних і креативних індустрій

Програма розвитку факультету культурних і креативних індустрій

План роботи факультету культурних і креативних індустрій на 2023-2024 н.р.

 

 https://www.facebook.com/FacultyKKI

 https://instagram.com/fkki_knutd

 https://t.me/fkki_inform

 

Деканат

Михайло Андрійович КУЛИНЯК,

декан факультету,

кандидат мистецтвознавства, доцент

Телефон: +38-044-280-10-80

Людмила Миколаївна АРДЕЛЬЯН,

заступник декана з виховної та організаційної роботи,

заслужена артистка України

Телефон: +38-044-280-10-80

Діана Валеріївна КАРПЕНКО,

Телефон: +38-044-280-10-80, +38068-657-37-19

Ольга Сергіївна КОРОТЕНКО,

Телефон: +38-044-280-10-80, +38068-657-37-19

Любов Леонідівна ПАДІЙ,

Телефон: +38-044-280-10-80, +38068-657-37-19

 

Про факультет

Місія факультету полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, затребуваних як на вітчизняному, так і закордонному ринках праці, готових вирішувати завдання культурного, творчого, креативного та інноваційного розвитку суспільства, що підтримують позитивний імідж факультету та університету в усіх сферах своєї діяльності.

Мета – навчати й виховувати молодь, розвивати потенціал учасників освітнього процесу, їхні творчі здібності та активну соціальну позицію.

Завдання:

‒ забезпечення якісної підготовки фахівців за спеціальностями «Сценічне мистецтво»; «Менеджмент соціокультурної діяльності»; «Культурологія»; «Готельно-ресторанна справа»; «Туризм і рекреація»;

‒ розвиток наукових досліджень у галузі культури і мистецтва, гуманітарних наук, сфери обслуговування;

‒ міжнародна інтеграція наукової та освітньої діяльності факультету через участь у міжнародних освітніх і наукових проєктах, конкурсах, виставках у сфері культури, мистецтва, менеджменту та обслуговування, академічної мобільності, публікаційної активності тощо.

Кафедри
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

Шифр

Назва

Ступінь бакалавра

026

«Сценічне мистецтво»

«Акторська майстерність та продюсування»

БАМП

Сценічного мистецтва і культури

028

«Менеджмент соціокультурної діяльності»

«Менеджмент соціокультурної діяльності»

БМСД

Філософії та культурології

034

«Культурологія»

«Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів»

БВМ

Філософії та культурології

241

«Готельно-ресторанна справа»

«Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі»

БГР

Туризму та готельно-ресторанного бізнесу

242

«Туризм і рекреація»

«Туристичний бізнес»

БТУР

Ступінь магістра

241

«Готельно-ресторанна справа»

«Готельно-ресторанний бізнес»

МгГР

Туризму та готельно-ресторанного бізнесу

242

«Туризм і рекреація»

«Туристичний бізнес»

МгТБ


Термін навчання:

бакалавр – 3 роки 10 місяців

магістр – 1 рік 4 місяці

Професії

СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

Акторська майстерність та продюсування

Головною метою підготовки фахівців зі сценічного мистецтва є опанування студентами знань, умінь і навичок у галузі сценічного мистецтва на основі формування теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків фахівця зі сценічного мистецтва, здобутих через опанування фаховими театрознавчими дисциплінами, оволодіння навичками сценічно-виконавської та менеджерської діяльності у галузі сценічного, театрального та кіномистецтва, що забезпечує можливість подальшого навчання та успішного працевлаштування.

Фахівець з акторської майстерності та продюсування  може обіймати такі посади:

 • актор (театру, кіно та ін.);
 • кіно-, театральний (естрадний та ін.) актор та режисер;
 • фахівець у галузі кіно, театру та естради;
 • диктор;
 • керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії);
 • фахівець із організації дозвілля;
 • керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, аматорського об’єднання, клубу за  інтересами та ін.);
 • керівник музичний (сценічний), художній.

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Менеджмент соціокультурної діяльності – це мистецтво управління іншими людьми або консолідація їх для досягнення спільної мети та високих результатів у роботі.

Європейські колеги називають нашу професію скорочено «Івент-менеджер» – організатор подій. Це – новий персонал в сфері дозвілля; це – новий стиль в управлінні й організації вільного часу. Саме таких спеціалістів, які володіють новими організаційними навичками, потребують сьогодні у центрах дозвілля та творчості, позашкільних установах, музейних та паркових комплексах, івент-агенціях, торгово-розважальних та туристично-рекреаційних комплексах, санаторно-оздоровчих й спортивно-розважальних центрах.

Фахівці з цієї спеціальності працюють PR-менеджерами артистів, прес-секретарями, помічниками продюсерів, адміністраторами тощо. Особливі можливості надає володіння знаннями з логістики соціокультурної діяльності, що дає можливість працевлаштування майже в усіх компаніях.

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів

Підготовка фахівців, спроможних розв’язувати складні спеціалізовані завдання й практичні проблеми в галузі професійної діяльності культуролога, передбачає застосування теорій і методів культурології за умови комплексного сприйняття традиційних та  інноваційних форм візуального мистецтва з огляду на його ґенезу, основні естетичні ідеї, ідеологічні  принципи, стилі та персоналії у актуальному арт-просторі, здатних до організації та розвитку культурних індустрій та менеджменту культурних проєктів, екскурсійної та музейно-галерейної діяльності, креативного підприємництва у сфері культури, основною метою якого є виробництво, просування та комерціалізація творів, послуг та діяльності культурного та мистецького характеру або такого, що пов’язане з культурним та історичним надбанням людства.

Фахівець з цієї спеціальності має можливість працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують у галузі культури, а саме: науково-дослідних, освітніх, мистецьких закладах, культурних та креативних індустріях, event-агенціях, органах державної влади, ЗМІ, а також в у закладах культури, державних установах, громадських організаціях, що займаються управлінням культурою та охороною пам’яток історії та культури, працювати екскурсоводом, гідом.

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

Туристичний бізнес

Випускники спеціальності зазвичай працюють у фірмах, що надають туристичні послуги на посадах менеджерів з туризму. Менеджер з туризму вирішує внутрішні та зовнішні питання компанії, веде листування з вітчизняними та іноземними замовниками, формує тури і пакети відпочинку, працює безпосередньо з клієнтами, оформлює документи і виставляє рахунки.

Фахівці з туризму задіяні також у сфері міжнародного менеджменту та маркетингу, орієнтованих на туризм, у галузі адміністративного управління, науково-дослідній сфері, рекламних агентствах, маркетингових, консалтингових підприємствах туристичного профілю, на менеджерських та маркетингових посадах підприємств індустрії туризму.

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Підприємництво у готельно-ресторанному бізнесі

Програма базується на опануванні та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, управлінських навичок інтегративного вирішення завдань у підприємництві в готельно-ресторанному бізнесі.

Майбутній фахівець напряму HoReCa вивчає дисципліни з питань функціонування суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу (підприємницький бізнес, підприємницьке та господарське право, організація захисту прав споживачів, матеріалознавство, товарознавство, організація підприємницької діяльності в готельно-ресторанному бізнесі, організація ресторанного та готельного господарства, брендинг в сфері обслуговування). Здобуті знання дають змогу почати та розвивати власний бізнес, організувати готельний та ресторанний сервіс, розробити механізм оптимізації та інноваційні моделі в готельно-ресторанному бізнесі.

 

Наукові напрями факультету
НАУКОВИЙ НАПРЯМ: ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ В ПАРАДИГМІ ВІЗУАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ

Науковий керівник – доктор філософських  наук, доцент Антоніна Анатоліївна ІЛЬЇНА.

Напрями:

 • Проблема візуального мислення в контексті пікторального повороту;
 • Роль філософії в формуванні поняття культури мислення;
 • Державотворчі моделі в програмних документах українських політичних рухів та партій: історія та сучасність;
 • Ретроспекція культури людського мислення;
 • Візуальна соціологія як наука;
 • Культура та побут населення України.
НАУКОВИЙ НАПРЯМ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Антоніна Миколаївна ВЕРГУН.

Напрям: 

 • Принципи, фактори та механізми забезпечення сталого розвитку суб’єктів ринку туристичних послуг та сфери гостинності України

На кафедрах діють наукові гуртки:

 • на кафедрі філософії та культурології діють наукові гуртки «Патріот»«Філософські проблеми сучасності», «Індиго» та «Калокагатія», які здійснюють підготовку студентів до участі у всеукраїнських та закордонних студентських наукових заходах,  у рамках роботи гуртків керівники здійснюють методичну допомогу в процесі виконання студентами наукових досліджень, а також організовують наукові публічні заходи та зустрічі студентства із представниками мистецьких та культурних інституцій та установ;
 • на кафедрі туризму та готельно-ресторанного бізнесу діє функціонує науковий гурток «Туризм та індустрія гостинності», студентів залучають до проведення заходів різного спрямування, зокрема до участі у стартап-проєктах,  Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості», Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій»;
 • на кафедрі сценічного мистецтва започатковано Всеукраїнський студентський конкурс вокального мистецтва «Зіркова пісня». Метою конкурсу є популяризація та розвиток культури, вокальної творчості студентів, виявлення та підтримка молодих талантів, створення умов для творчого спілкування; виховання молоді та залучення її до активного культурно-мистецького розвитку; формування креативного мислення та самореалізації виконавців-музикантів у закладах освіти і культури; обмін досвідом і творча співпраця студентів, майбутніх фахівців у сфері музичного мистецтва; збереження, розвиток та примноження кращих традицій музичного мистецтва; підтримка талановитих виконавців та їх популяризація, підвищення виконавської майстерності окремих виконавців і творчих колективів.

  

Дослідження Всесвітнього економічного форуму показало, що креативність стає однією з трьох найважливіших навичок, які роботодавці цінуватимуть у своїх працівниках. А, отже, реагувати та приймати виклики сучасного світу має і освіта! КНУТД є не лише визнаним закладом вищої освіти, а й спільнотою креативних молодих професіоналів. Ми хочемо бути не просто викладачами, а модераторами креативної спільноти!

Навчити креативності можна тільки демонструючи свій власний креативний підхід до всього. Ми постійно адаптуємо навчальні плани до сучасних вимог та загальноєвропейських цінностей, запрошуємо цікавих гостьових лекторів, дослухаємося до потреб студентів, обмінюємося думками із професіоналами на ринку праці. Значна увага приділяється міжнародному стажуванню та вивченню іноземних мов для професійного спілкування.

Зарубіжне партнерство

Факультет культурних та креативних індустрій має налагоджені партнерські зв’язки із закладами освіти на установами Азербайджану, Болгарії, Польщі та Туреччини, де  здобувачі освіти мають можливість пройти професійне стажування відповідно до спеціальності. Крім цього, студенти культурних та креативних індустрій мають можливість отримання подвійного диплома в провідних закладах вищої освіти європейських країн.

Викладачі факультету постійно проходять стажування в провідних закладах освіти Європи: Міжнародному університеті Шиллера (м. Париж, Франція), Пан’європейському університеті, (м. Братислава, Словаччина); Центральноєвропейському університеті (м. Скаліце, Словаччина) та ін.

Викладачі факультету протягом 2020–2023 рр. реалізують модуль проєкту напряму «Жан Моне» Role of Financial Consumer Protection in the Financial Stability in Digital Era: European Approaches (620509-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Мета модуля полягає в у європеїзації інституціональної, організаційної та процедурної архітектури захисту прав споживачів фінансових послуг в умовах цифрової трансформації, що в результаті сприятиме фінансовій інтеграції та фінансовій стабільності України і буде досягнута шляхом упровадження європейських студій у підготовку бакалаврів.

Студенти

Значна увага у роботі зі здобувачами освіти приділяється творчій та науковій діяльності факультету. Студенти беруть участь у Всеукраїнському студентському конкурсі вокального мистецтва «Зіркова пісня», Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій», конкурсі стартап-проєктів «Інноватика в освіті, науці, бізнесі: виклики та можливості», Міжнародному конкурсі одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я Каштан», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, тижнях іноземних мов, а також у спортивних турнірах, змаганнях, спартакіадах тощо.

  

Студенти виступають на професійних сценах та знімаються в кіно. Так, студентка 1-го курсу Марія Федорченко, яка отримала перемогу в номінації «краща актриса», за дебютну головну роль у фільмі "Стоп-Земля" Катерини Горностай. Дмитро Бородай, студент 2-го акторського курсу, блискуче виконав сольну партію в хореографічній композиції "Пізнання" на музику Томазо Альбіоні "Адажіо" на сцені Національної опери України в рамках фестивалю «Серж Лифар де ля данс» за участю світових зірок балету. Анна Цуркан знімається в серіалі «Слід».

  

 

На факультеті, як і традиційно в КНУТД, пропагується здоровий спосіб життєдіяльності людини; відбувається організація масових фізкультурно-оздоровчих, спортивних та інших заходів; здійснюється дослідницька діяльність у галузі фізичного виховання, спорту та здоров’я людини. 

   

  

  

За відмінне навчання та активну участь у громадському житті кращим студентам призначаються іменні стипендії Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, ради КНУТД.

Здобувачі освіти факультету мають можливість користуватися бібліотекою університету – однією з найбільших з-поміж київських ЗВО. Вона нараховує понад мільйон примірників науково-технічної та художньої літератури, а також періодичних видань. Також у КНУТД створено  всі умови для  користування сучасною електронною бібліотекою.

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування ФККІ є невід’ємною частиною громадського самоврядування КНУТД, важливим елементом вдосконалення освітнього процесу. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, значну увагу приділено і національно-патріотичному вихованню, а також сприянню гармонійному розвитку особистості здобувачів освіти, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів ФККІ незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Основна мета студентського самоврядування – забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захист їх прав та інтересів, зокрема, стосовно організації освітнього процесу, а також надання їм можливості гармонійного творчого, культурного та інтелектуального розвитку.

Студентське самоврядування ФККІ охоплює усі можливі сфери діяльності: навчально-виховну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу та мистецьку участь у житті факультету та університету. Студентське самоврядування є важливим чинником, що спрямований на забезпечення виконання студентами власних обов’язків та відповідальності за доручену справу, зростання соціальної активності молоді і формування громадської позиції виховання культури та забезпечення гармонійного розвитку особистості.