КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

КУЛЬТУРОЛОГІЯ. Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРНИХ ТА КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Спеціальність: 034 Культурологія

Освітня програма

 «Візуальне мистецтво та менеджмент  культурних проєктів»

Освітній ступень: «Бакалавр» 

 

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

 

Контакти: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, кабінет № 408, 406

Телефони для довідок: 

+38044-280-10-80

050-109-54-58

e-mail: 

Сторінка в   www.facebook.com

 

 

 

Телефони та контакти приймальної комісії  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх, ауд.206.

Телефон для довiдок: +38044-280-55-45

e-mail

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Студентам Київського національного університету технологій та дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Студенти мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 034 Культурологія.

 

Загальна  інформація:

Освітня програма:

Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів

Код та найменування спеціальності

034 «Культурологія»

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Кваліфікація:

Бакалавр  культурології

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Денна та заочна форма навчання

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання

240 кредитів ЄКТС

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

повна загальна середня освіта або ступінь молодшого бакалавра

Мова навчання:

Українська

Стандарти вищої освіти, на дотримання яких планується спрямувати навчання

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 – гуманітарні науки, спеціальності 034 – культурологія. Затверджено та введено в дію наказом МОН України від 16.06.2020 р. № 801.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

https://knutd.edu.ua/ekts/


РЕЦЕНЗІЇ ЗОВНІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ:

1) Чернявський К.В. - кандидат мистецтвознавства, заслужений художник України, Голова Національної спілки художників України;

2) Петрашик В.І - кандидат мистецтвознавства, Головний редактор журналу «Образотворче мистецтво» Національної  спілки художників України;

3) Протас М.О. - провідний науковий співробітник відділу кураторської виставкової діяльності та культурних обмінів Інституту  проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України;

4) Риков О. – директор Державного музею авіації імені О.К. Антонова;

5) Котляров П.М. – доктор історичних наук, завідувач кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

6) Хлистун О.С. – доктор культурології, доцент, завідувач кафедри фешн та шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв.

 

Мета освітньої програми:

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі професійної діяльності культуролога, що передбачає застосування теорій і методів культурології за умови комплексного сприйняття традиційних та  інноваційних форм візуального мистецтва з огляду на його ґенезу, основні естетичні ідеї, ідеологічні принципи, стилі та персоналії у актуальному арт-просторі, здатних до організації та розвитку культурних індустрій та менеджменту культурних проєктів, екскурсійної та музейно-галерейної діяльності, креативного підприємництва у сфері культури, основною метою якого є виробництво, просування та комерціалізація творів, послуг та діяльності культурного та мистецького характеру або такого, що пов'язане з культурним та історичним надбанням людства.

Основними цілями програми є формування високого рівня професійної підготовки фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних задач і практичних проблем, формування у студента наукового світогляду та широкого кругозору у соціальній, гуманітарній та професійній сфері.

 

Придатність до працевлаштування:

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі культури, а саме: науково-дослідних, освітніх, мистецьких закладах, культурних та креативних індустріях, event-агенціях, органах державної влади, ЗМІ.

Професійні назви робіт, які може виконувати здобувач: event-менеджер, арт-куратор мультимедійних проєктів та виставок, арт-директор, менеджер соціокультурної діяльності, менеджер з корпоративної культури, менеджер з реклами, експерт-консультант в ЗМІ, мас-медіа, видавництвах, PR-агенціях, експерт/критик кіно, музики, театру та моди, педагог-організатор культурного дозвілля, консультант в закладах культури, державних установах, громадських організаціях, що займаються управлінням культурою та охороною пам’яток історії та культури, екскурсовод, гід.

Культурологічні знання гарантують майбутньому спеціалісту просування кар’єрними сходами, дозволяють з легкістю опанувати суміжні спеціальності та професії.

Переваги навчання в

Київському національному університеті технологій та дизайну

 

 

МИ ЗАПРОШУЄМО ВАС

ПРИЄДНАТИСЯ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ,

ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМИ

«ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА  МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРНИХ ПРОЄКТІВ»