КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

КУЛЬТУРОЛОГІЯ. Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Спеціальність: 034 «Культурологія»

Освітня програма

 «Візуальне мистецтво та менеджмент  культурних проєктів»

Освітній ступінь: «Бакалавр» 

 

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

 

Контакти: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, кабінет № 408, 406

Телефони для довідок: 

+38044-280-10-80

+38044-256-29-70 (викладацька)

e-mail: 

Сторінка в   https://www.facebook.com/profile.php?id=100022681427130

 

 

 

Телефони та контакти приймальної комісії  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх, ауд.206.

Контактні телефони:

+38044-280-55-45

+38073-232-43-43

+38096-232-43-43

+38050-232-43-43

e-mail

 

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» здійснюється відповідно до «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

 

Загальна  інформація

Освітня програма

Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів

Код та найменування спеціальності

034 «Культурологія»

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Кваліфікація

Бакалавр  культурології

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Денна та заочна форма навчання

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання

240 кредитів ЄКТС

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

повна загальна середня освіта або ступінь молодшого бакалавра

Мова навчання

Українська

Стандарти вищої освіти, на дотримання яких планується спрямувати навчання

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 – «Гуманітарні науки», спеціальності 034 – «Культурологія». Затверджено та введено в дію наказом МОН України від 16.06.2020 р. № 801.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

https://knutd.edu.ua/ekts/


РЕЦЕНЗІЇ ЗОВНІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ:

1) Чернявський К.В. — кандидат мистецтвознавства, заслужений художник України, Голова Національної спілки художників України;

2) Петрашик В.І — кандидат мистецтвознавства, головний редактор журналу «Образотворче мистецтво» Національної  спілки художників України;

3) Протас М.О. — провідний науковий співробітник відділу кураторської виставкової діяльності та культурних обмінів Інституту  проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України;

4) Риков О. — директор Державного музею авіації імені О.К. Антонова;

5) Котляров П.М. — доктор історичних наук, завідувач кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

6) Хлистун О.С. — доктор культурології, доцент, завідувач кафедри фешн та шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв.

 

Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у галузі професійної діяльності культуролога, що передбачає застосування теорій і методів культурології за умови комплексного сприйняття традиційних та інноваційних форм візуального мистецтва з огляду на його ґенезу, основні естетичні ідеї, ідеологічні принципи, стилі та персоналії у актуальному артпросторі, здатних до організації та розвитку культурних індустрій та менеджменту культурних проєктів, екскурсійної та музейно-галерейної діяльності, креативного підприємництва у сфері культури, основною метою якого є виробництво, просування та комерціалізація творів, послуг та діяльності культурного та мистецького спрямування або такого, що пов'язане з культурним та історичним надбанням людства.

Основними цілями програми є формування високого рівня професійної підготовки фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних завдань і практичних проблем, формування у студента зацікавлення науковими дослідженнями та широкого світогляду в соціальній, гуманітарній та професійній сферах.

 

Перспективи з працевлаштування

Випускник може бути працевлаштований на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують у галузі культури, а саме: науково-дослідних, освітніх, мистецьких закладах, культурних та креативних індустріях, event-агенціях, органах державної влади, ЗМІ.

Посади, які може обіймати фахівець з культурології: event-менеджер, арткуратор мультимедійних проєктів та виставок, артдиректор, менеджер соціокультурної діяльності, менеджер з корпоративної культури, менеджер з реклами, експерт-консультант в ЗМІ, масмедіа, видавництвах, PR-агенціях, експерт/критик кіно, музики, театру та моди, педагог-організатор культурного дозвілля, консультант в закладах культури, державних установах, громадських організаціях, що займаються управлінням культурою та охороною пам’яток історії та культури, екскурсовод, гід.

Культурологічні знання гарантують майбутньому спеціалісту просування кар’єрними сходами, дають змогу з легкістю опанувати суміжні спеціальності та професії.

Студенти 1 та 2 курсу спеціальності «Культурологія»

 

Переваги навчання в

Київському національному університеті технологій та дизайну

  

ЗАПРОШУЄМО ВАС

НА НАВЧАННЯ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

«ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРНИХ ПРОЄКТІВ»