КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Факультет мехатроніки та компютерних технологій

 

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

код

найменування

назва

код

Ступінь бакалавра

 

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

БІТ

КНТ

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

БПМ

ПММ

133

Галузеве машинобудування

Машинобудування

БМБ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

БА

КІТВТ

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія, стандартизація та сертифікація

БМСТ

Ступінь магістра

 

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

МгІТ

КНТ

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та робототехніка

МгМР

ПММ

133

Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

МгМ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

МгАт

КІТВТ

Компютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

МгАк

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

МгМВТ

Якість, стандартизація та сертифікація

МгЯС

Ступінь доктора філософії

 

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

ДФГМ

ПММ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ДФА

КІТВТ

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ДФМВТ