КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

Форма надання пропозицій щодо вдосконалення освітніх програм

Спеціальність

Освітня програма

Абревіатура випускової кафедри

код

найменування

назва

шифр

Ступінь бакалавра

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

БІП

ІКТ

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

БІТ

КН

125

Кібербезпека та захист інформації

Інженерія кібербезпеки

БІК

КН

126

Інформаційні системи та технології

Управління ІТ-проєктами

БІСТ

ІКТ

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

БПМ

МІ

133

Галузеве машинобудування

Машинобудування

БМБ

МІ

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

БА

ІКТ

Ступінь магістра

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

МгІТ

КН

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та робототехніка

МгМР

МІ

133

Галузеве машинобудування

Індустріальна інженерія

МгІІ

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Компютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

МгАк

ІКТ

Ступінь доктора філософії

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

ДФКН

КН

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

ДФГМ

МІ