КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Технології та дизайн трикотажу

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Освітня програма «Технології та дизайн трикотажу»

Кафедра:  Технології трикотажного виробництва

Контактна інформація:

01011 м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, 2 поверх

Тел.: Кафедра технології трикотажного виробництва:  (044) 256-21-35

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail 

Сторінка кафедри технології трикотажного виробництва

 

Загальна інформація (вступ)

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Викладачами кафедри технології трикотажного виробництва спільно з керівництвом Державним вищим навчальним закладом Харківським коледжем текстилю та дизайну, технічним коледжем національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, розроблено інтегровані навчальні плани для вступу на 3 курс денної та заочної форм навчання на базі молодшого спеціаліста.

На основі диплома молодшого спеціаліста, отриманого у галузі знань 0516 «Текстильна та легка промисловість» за спеціальностями: 5.05160102 «Виробництво та дизайн пряжі», 5.05160103 «Виробництво та дизайн тканин і трикотажу», 5.05160104 «Виробництво та дизайн нетканих матеріалів» в коледжах України та країн СНД, передбачено вступ на 3 курс навчання (за денною та заочною формою) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».

Для вступу на 2 або 3  курс денної або заочної форм навчання абітурієнти складають:

Вступний іспит:

Результати вступного випробування враховуються у рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «бакалавр».

 Вступ на навчання для отримання освітнього ступеню «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну». 

У процесі навчання вивчаються усі види сировини, асортимент трикотажних виробів, способи їх виготовлення, теорія в'язання переплетень всіх класів; основи композиції і  малюнку; елементи художнього проектування та дизайну трикотажних полотен і виробів, методики конструювання трикотажних виробів, їх колористичне оформлення; технологічні та візерункові можливості в'язального обладнання різних типів. У період навчальної практики є можливість отримання навичок роботи на в'язальному обладнанні.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за напрямом підготовки  «Технологія та дизайн текстильних матеріалів»:

 

Вміння та знання

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Працевлаштування

Місцем професійної діяльності технолога-дизайнера  є:

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри технології трикотажного виробництва, за результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною (1 рік 4 міс.) та освітньо-науковою (1 рік 10 міс.) програмами магістерської підготовки «Технології та дизайн трикотажу» та отримати освітню кваліфікацію «інженер-технолог» чи «інженер-дослідник» відповідно за однією з названих програм підготовки магістра.

При факультеті індустрії моди КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості, а відповідно студенти кафедри технології трикотажного виробництва мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступінь кандидата технічних наук.

Студенти кафедри технології трикотажного виробництва, що навчаються за скороченою формою навчання, мають можливість одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Усім студентам факультету індустрії моди, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечене проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

  

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Технології та дизайн трикотажу»

Профіль освітньої програми

Інформаційний пакет ЄКТС