КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ. Облік і оподаткування

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма: «Облік і оподаткування»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра Обліку і аудиту

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1105

Тел.: Кафедра обліку і аудиту:  (044) 256-21-90

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: 

Сторінка кафедри обліку і аудиту

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Спеціальність «Облік і оподаткування» це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.

У бухгалтерії важлива будь-яка дрібниця, будь-яка деталь. Мимоволі звикаєш робити все ретельно і якісно! Прийнявши цю установку за основу, починаєш ретельніше планувати і контролювати свій особистий бюджет, що утримує від непродуманих витрат.

Правильне ведення обліку господарської діяльності підприємства, відповідно до встановлених норм, облік активів підприємства, зобов’язання перед іншими учасниками ринкових відносин, капіталовкладення і багато іншого, є важливою стороною навчання.

 

Для випускників коледжів за спорідненими спеціальностями:

Конкурсні предмети (можна ознайомитися з правилами прийому і програмою фахового вступного випробування): Фахове випробування з обліку і оподаткування.

 

Випускний контроль:

Комплексний підсумковий екзамен з фаху

Атестаційний іспит з дисципліни Економічна теорія

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма

Облік і оподаткування

Кваліфікація

Ступінь вищої освіти бакалавр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Термін навчання

1 рік 10 місяців та 2 роки 5 місяців

Кредити ECTS

120 / 150

Форма навчання

Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання

Після закінчення курсу навчання бакалавр за спеціальністю «Облік і оподаткування» зможе продемонструвати здатність:

 • вести бухгалтерський облік і складати бухгалтерську та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях різних видів підприємницької діяльності та форм власності;
 • здійснювати аналіз господарської діяльності за даними регламентованої та внутрішньої управлінської звітності, а також даних поточного бухгалтерського обліку;
 • організовувати бухгалтерський облік та роботу облікового апарату на підприємстві;
 • планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній аудит;
 • організовувати та забезпечувати роботу підприємств та інших організацій відповідно до отриманої спеціальності;
 • інтерпретувати та аналізувати економічну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень;
 • проводити системний економічний аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій;
 • здійснювати фінансово-господарський, фінансово-бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки;
 • застосовувати сучасні інформаційні системи і технології у сфері фінансів та бухгалтерського обліку, здійснювати постановку фінансово- кредитних задач та задач з обліку й аудиту в умовах інформаційних технологій обробки облікової інформації.

Сфера працевлаштування

Випускники підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської роботи у сфері державного управління, роботи в банківських установах, на підприємствах і в об'єднаннях різних галузей господарювання незалежно від форм власності і організаційно-правових форм можуть займати різні посади, тому що мають знання:

 • фахівця з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і контролю забезпечуючи законність, ефективність і доцільність кожної господарської операції підприємства, установи, організації;
 • фінансиста забезпечуючи формування і використання доходів на рівні підприємства і регіонів;
 • економіста підприємства забезпечуючи економічний механізм створення активів, пасивів, витрат, доходів і фінансових результатів;
 • маркетолога забезпечуючи відносини підприємства з покупцями і постачальниками;
 • спеціаліста з управління персоналом забезпечуючи формування та обчислення доходів працівників, за суб'єктами формами і системами;
 • економіста зовнішньоекономічної діяльності забезпечуючи відносини підприємства у сфері експорту та імпорту і валютних операцій;
 • менеджера забезпечуючи систему управління підприємством та регіоном, їх планування, організацію, мотивацію і систему контролювання;
 • фахівця з банківської справи забезпечуючи формування доходів, витрат і фінансових результатів банків;
 • спеціаліста державного казначейства у сфері контролю за доходами та видатками державного і місцевих бюджетів;
 • фахівця з оподаткування забезпечуючи реалізацію податкової політики, облік, аналіз і контроль сплати податків;
 • фахівця із страхування бізнесу забезпечуючи мінімізацію ризиків підприємництва, можливих надзвичайних подій та формуючи систему відшкодування втрат від них;
 • спеціаліста з комерційної діяльності у сфері ціноутворення та договірних відносини з партнерами по бізнесу;
 • фахівця з економічних питань господарського законодавства в частині порядку забезпечення законності господарських операцій.

 

Для випускників коледжів за неспорідненими спеціальностями:

Конкурсні предмети (можна ознайомитися з правилами прийому і програмою фахового вступного випробування): Фахове випробування з обліку і оподаткування, з основ економічної теорії.

 

Випускний контроль:

Комплексний підсумковий екзамен з фаху

Атестаційний іспит з дисципліни Економічна теорія

 

Характеристика освітньої програми:

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

071 «Облік і оподаткування»

Термін навчання

2 роки 10 місяців

Кредити ECTS

180

Форма навчання

Денна/заочна/дистанційна

 

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Облік і оподаткування»

Кафедри ОБЛІКУ І АУДИТУ