КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність «ДИЗАЙН»

Спеціалізація «Дизайн середовища»

Фахове спрямування «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів»

 

Кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості

(ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м.Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. (0472) 640043

e-mail: friit_knutd@mail.ru

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та ТЛП

 

Навчання проводиться за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки рівня вищої освіти «бакалавр» абітурієнти повинні мати  освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спорідненою спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі дизайнерських наук.

Абітурієнти, які вступають після отримання диплому молодшого спеціаліста складають вступний іспит з фаху(творчий конкурс з рисунку) на факультеті. Якщо абітурієнт вступає не за спорідненою спеціальністю, то він повинен здати ще додатковий іспит (творчий конкурс з живопису)

Результати вступного іспиту враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за рівнем вищої освіти «Бакалавр».

Вступ на навчання за скороченою формою для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

 

У результаті навчання за даним фаховим спрямуванням студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю «Дизайн»:

бакалавр – 2 роки за спорідненою спеціальністю та 3 роки за неспорідненою спеціальністю (скорочена форма навчання).

 

Вартість навчання становить 9300 грн. на рік.

 

Отримання диплому дизайнера меблів та інтер’єру дасть можливість:

 

Військова підготовка здійснюється в навчально – науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

 

Для підготовки до вступу за фаховим спрямуванням «Комп’ютерний дизайн інтер’єра і меблів» на кафедрі дизайну інтер’єру і меблів організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання фахового вступного випробування (рисунок) та живопису, для кого потрібен додатковий іспит.. Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). Термін навчання – від 2-х тижнів до 3 місяців.

 

 

 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність «ДИЗАЙН»,

фахове спрямування «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів»