КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Художнє моделювання костюма (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність «ДИЗАЙН»

Спеціалізація «Дизайн одягу (взуття)»

Фахове спрямування «Художнє моделювання костюма

 

Кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості

(ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. (0472) 640043

e-mail: friit_knutd@mail.ru

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та ТЛП

 

Навчання проводиться за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки рівня вищої освіти «бакалавр» абітурієнти повинні мати  освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спорідненою спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі дизайнерських наук.

Абітурієнти, які вступають після отримання диплому молодшого спеціаліста складають вступний іспит з фаху(творчий конкурс з рисунку) на факультеті. Якщо абітурієнт вступає не за спорідненою спеціальністю, то він повинен здати ще додатковий іспит (творчий конкурс з живопису)

Результати вступного іспиту враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за рівнем вищої освіти «Бакалавр».

Вступ на навчання за скороченою формою для отримання рівня вищої освіти «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

У ході навчання студенти оволодівають знаннями в галузі художнього моделювання костюма, реклами, комп’ютерної графіки, батіку, художнього розпису і т.д. Студенти знайомляться з основами наукових досліджень в галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень. Під час навчання студенти виконують аналітично-творчі та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків – іншими словами, розвивають своє аналітичне мислення, що стане основою їх подальшої дизайнерської діяльності.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю «Дизайн»:

бакалавр – 2 роки за спорідненою спеціальністю та 3 роки за неспорідненою спеціальністю (скорочена форма навчання).

 

Вартість навчання становить 9300 грн. на рік.

 

Місцем професійної діяльності дизайнера-художника-модельєра є:

 

Військова підготовка здійснюється в навчально – науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

 

Для підготовки до вступу за фаховим спрямуванням «Художнє моделювання костюма» на кафедрі організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання фахового вступного випробування (рисунок) та живопису, для кого потрібен додатковий іспит. Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). Термін навчання – від 2-х тижнів до 3 місяців.

 

 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність «ДИЗАЙН»,

фахова спеціалізація «Художнє моделювання костюма»