КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ. Біотехнологія

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність «БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»

Освітня програма «БІОТЕХНОЛОГІЯ»

Освітній ступінь

«БАКАЛАВР»

 

Кафедра біотехнології, шкіри та хутра

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри біотехнології, шкіри та хутра:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,

аудиторії 1-0210, 1-0212

Тел.: + 380442562165, + 380442562187

e-mail: 

Сторінка кафедри біотехнології, шкіри та хутра

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною формою.

Вступ на навчання за скороченою формою для отримання освітнього ступеня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету Технологій та Дизайну».

 

Сучасний спеціаліст-біотехнолог повинен мати не тільки відповідний обсяг теоретичних знань з мікробіології, біохімії, генетики тощо, але повинен бути орієнтованим на майбутню галузеву діяльність, вміти практично реалізовувати набуті знання у розв'язанні галузевих, загальних, локальних і регіональних технологічних проблем, вміти самостійно аналізувати, діагностувати і моделювати біотехнологічні процеси, управляти ними та запобігати еко- та техногенному впливу на навколишнє середовище. 

Фахівці, підготовлені на основі комплексного підходу, який передбачає поєднання класичних методів та сучасних технологій, зможуть не лише забезпечити реалізацію традиційних типових задач діяльності у сфері біотехнології, але й ефективно впроваджувати в біотехнологічну діяльність новітні технологічні розробки, які сприятимуть більш ефективному використанню біотехнологічних продуктів, появі нових та вдосконаленню існуючих методів виробництва, зростанню рівня та якості розробок в Україні.

 

Область працевлаштування.

У всьому світі біотехнологія, яка вивчає та розробляє методи отримання корисних для людства продуктів і препаратів за допомогою біологічних об’єктів, є однією з найперспективніших спеціальностей ХХІ століття.

 

На сьогодні фахівці біотехнологи входять до ТОП-10 найбільш затребуваних та перспективних спеціальностей, як в  Україні, так і за її межами.

Вітчизняний біотехнологічний промисловий сектор потребує великої кількості спеціалістів-біотехнологів високої кваліфікації та різного профілю, професіоналів, які б змогли на високому рівні організувати роботу на підприємствах різного напряму діяльності, пов’язану з біотехнологічним профілем; контрольних, діагностичних, експертно-криміналістичних, екологічних лабораторіях; органах санітарно-гігієнічного контролю, митниці,  управліннях у справах захисту прав споживачів; науково-дослідних інститутах НАН України.

Професійних навичок фахівця-біотехнолога потребують і державні установи, починаючи від рівня Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства навколишнього середовища, профільних Державних комітетів до Державних підприємств стандартизації та митниці. 

 

В Україні функціонують підприємства з перспективними напрямами виробництва біофармацевтичних препаратів:

По закінченні бакалаврату видається диплом Державного зразка про базову вищу освіту з кваліфікацією бакалавра «Технолог» (Біотехнології та біоінженерія).

Всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

Студенти мають змогу користуватися їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою. Влітку бажаючі можуть відпочити за пільговими путівками у молодіжному спортивно-оздоровчому таборі університету «Молодіжний», що розташований на березі річки Козинка в Київській області.

ОБЕРИ ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО!