КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Галузь знань «Електрична інженерія»

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Спеціалізація «Електротехніка та електротехнології»

 

Кафедра електроніки та електротехніки

  

Шановні абітурієнти!

Сьогодні не можливо уявити життя людини без електричної енергії. З електрикою людина стикається скрізь: на роботі, в дорозі, вдома, на відпочинку, а отже завжди буде наявна необхідність у спеціалістах, які забезпечуватимуть вироблення, передачу та облік електричної енергії.

 

Дуже часто на підприємствах, у сільському та житлово-комунальному господарстві України енергетичні втрати є величезними. Одночасно з цим в зв’язку з підвищенням вартості енергоносіїв проблема енергозбереження є однією з найгостріших. Для оптимізації енергоспоживання на підприємствах здійснюється ряд управлінських, інженерно-технічних, технологічних та організаційних заходів. Розробкою стратегії цієї діяльності займаються спеціалісти з енергоменеджменту.

Інженер-енергоменеджер - це високопрофесійний фахівець, який володіє сучасними інженерними знаннями, методами аналізу та ефективного управління процесами виробництва, передачі і перетворення енергії, що має навички здійснення енергетичного аудиту, здатний виявляти і ліквідувати причини втрат енергії, забезпечувати підвищення енергетичної ефективності суспільного виробництва, управляти проектами енерговикористання.

 

Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Для вступу на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів «Електротехніка та електротехнології» за скороченою формою у відповідності до правил прийому до КНУТД в 2016  приймаються абітурієнти:

Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста наведений за посиланням.

Результати вступного випробування враховуються у рейтингу при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну». 

 

Вміння та знання

Після закінчення університету спеціаліст з енергоменеджменту буде здатен:

 

Сфера професійної діяльності та працевлаштування

Спеціаліст з енергетичного менеджменту може займати інженерні та управлінські посади, передбачені для заміщення спеціалістами з вищою освітою в області енергетики, номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських і наукових організацій; підприємств, організацій житлово-комунального та сільського господарств; об'єктів водного та залізничного транспорту; різного роду фірм, агентств та інших структур, профіль яких або окремі напрямки діяльності яких відповідають отриманої спеціалізації.

Серед типових посад фахівця з енергетичного менеджменту слід виділити такі:

Крім зазначеного, випускник може займатися комерційною, маркетинговою, обліково-контрольною, науково-дослідною діяльністю. Фахівці в області енергетичного менеджменту можуть здійснювати викладацьку діяльність у ВНЗ різного ступеня акредитації, а також здатні до управлінської роботи в місцевих органах державної влади.

 

Військова підготовка

Паралельно з базовою освітою є можливість пройти військову підготовку з вивільненням окремого дня тижня у розкладі базових занять та  отримати військове звання офіцера запасу речової та продовольчої служб.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Форма навчання – денна (за  державним замовленням або за кошти фізичних чи юридичних осіб).

Прийом документів здійснюється на підставі діючих правил прийому до КНУТД.

Проводить підготовку фахівців за напрямом профілююча кафедра електроніки та електротехніки КНУТД, що на факультеті мехатроніки та комп'ютерних технологій (МКТ).

 

Контакти:

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. №1-0114, 1-0116, 1-0118, 1-0121, 1-0122, 1-0124, 1-0126, 1-0128а, б, 1-0131.

Телефон для довідок: +38044-256-29-65

Е-mail: kee@knutd.edu.ua

Сайт кафедри електроніки та електротехніки