КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Художнє моделювання костюма (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність «ДИЗАЙН»

Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізація «Художнє моделювання костюма» 

 

Кафедра художнього моделювання костюма

 

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри художнього моделювання костюма:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0367, 1-0371

тел. (044) 256-21-77, (044) 256-21-26

e-mail: khmk@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри художнього моделювання костюма

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу з метою отримання освітнього ступеня «магістр» (денна форма навчання) вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (чи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») зі спеціальності «Дизайн» або споріднених спеціальностей, визначених «Правилами прийому до КНУТД», складають:

 

Вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») з інших галузей знань чи спеціальностей, складають:

Результати вступних випробувань враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «магістр».

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

В ході навчання студенти оволодівають знаннями в галузі художнього моделювання костюма, трикотажних виробів, взуття та виробів зі шкіри, фірмового стилю, дизайну зачісок та створення іміджу, реклами, комп’ютерної графіки, батіку, художнього ткацтва і т.д. Студенти знайомляться з основами предпроектного та проектного аналізу в галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень. Під час навчання студенти виконують аналітично-творчі та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків – іншими словами, розвивають своє аналітичне мислення, що стане основою їх подальшої дизайнерської діяльності.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички, оволодівають такими компетентностями:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 «Дизайн»:

 

Місцем професійної діяльності магістра з дизайну, дизайнера-художника-модельєра є:

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.).

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, в тому числі тим, що навчаються за спеціалізацією магістерської підготовки «художнє моделювання костюма», забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.