КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ФІНАНСИ. Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання»

Кваліфікація: «МАГІСТР»

Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 5 поверх

Тел.: Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки:  (044) 256-84-12, (044) 256-29-60, (044) 256-29-21

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail:  

Сторінка кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Одним з актуальних питань сучасності є проблема фінансово-економічної безпеки як особистості, так і підприємства, галузі, регіону та держави в цілому. Ситуація, що склалася в нашій країні, створила безліч об’єктивних та суб’єктивних небезпек і загроз економічним відносинам, що лише формуються в Україні. Все це обумовлює необхідність формування адекватної системи фінансово-економічної безпеки України. Однією з найважливіших складових економічної безпеки є безпека фінансова. Без забезпечення фінансової безпеки практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед нашою державою. Створення ефективної системи фінансово-економічної безпеки можливе за наявності економічної освіченості громадян та майстерності професіоналів з управління фінансово-економічною безпекою.

В процесі навчання студенти набувають високий рівень професійних знань у сфері економічної безпеки, фінансів, державного управління, антикризового управління підприємством, дослідження конкурентної ситуації та управління ризиками. Під час навчання студенти виконують аналітичні та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків. Основним завданням кафедри є підготовка професіоналів з фінансово-економічної безпеки, навчання їх аналітичному мисленню, надання сучасних знань та практичних навичок, які є необхідними у різних галузях фінансової діяльності та на фінансових ринках. Ця сучасна спеціальність дозволяє людям якнайкраще реалізувати свої творчі здібності та завоювати найвищі щаблі в управлінні суспільним життям в Україні та за її межами.

Обов’язковою умовою є вільне володіння українською та іноземною мовою.

Відбір студентів для зарахування на 1 курс магістратури (5 курс) здійснюється на конкурсній основі.

Вступити на навчання можна на базі попередньо здобутої базової або повної вищої освіти за будь-якою спеціальністю.

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент » (за освітньою програмою «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання») 

Термін навчання

 

3 семестри (1,5 роки)

 

Кредити  ECTS

90

Форма навчання

 

денна/ заочна/дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» зможе продемонструвати:

Здатність здійснювати розробку та реалізацію стратегії фінансової безпеки компанії та держави.

Здатність оцінити фінансовий стан підприємства та окремих його складових (майнового стану, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, фінансових результатів діяльності тощо), знайти проблеми та фінансово обґрунтувати шляхи їх вирішення; провести аналіз та оцінити систему управління ризиками та внутрішній контроль в компанії.

Здатність зрозуміти та уміло застосувати економіко-математичні методи, які використовуються в сфері обґрунтування фінансових рішень щодо фінансово-економічної безпеки підприємства, регіону, країни в цілому.

Здатність моделювати, прогнозувати та планувати фінансову діяльність суб’єктів господарювання, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані.

Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом використання професійно-профільованих знань й практичних навичок з фундаментальних дисциплін в процессах антикризового управління компанією.

Здатність попередити  правопорушення у фінансово-економічній сфері.

Здатність розробити та впровадити систему захисту комерційної таємниці та управління професійними ризиками.

Здатність до моніторингу та фінансової  діагностики  загроз діяльності компаній.

Здатність до подальшого навчання, виявлення проблем та визначення шляхів їх вирішення у фінансовій діяльності підприємства.

Сфера працевлаштування:

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 • професіонал з фінансово-економічної безпеки;
 • професіонал з корпоративного управління;
 • експерт з зовнішньо-економічних питань;
 • помічник-консультант народного депутата України;
 • радник (органи державної влади);
 • економічний радник;
 • консультант з економічних питань;
 • оглядач з економічних питань;
 • член правління акціонерного товариства;
 • член спостережної ради;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 • фахівець з організації майнової та особистої безпеки.

Місцем діяльності професіоналів з фінансово-економічної безпеки є:

 • підприємства, фірми i організації;
 • банківські установи;
 • небанківські фінансово-кредитні установи: страхові компанії, інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, кредитні спілки тощо;
 • освітянські навчальні заклади різних рівнів, де вивчаються питання фінансів та фінансової безпеки: викладач фінансових дисциплін;
 • податкова інспекція, податкова міліція;
 • державні органи управління у сфері фінансів та фінансово-економічної безпеки (Міністерство фінансів, комісія з регулювання ринку цінних паперів, комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Верховна Рада України, Служба Безпеки України );
 • наукові установи з дослідження сфери фінансів та фінансово-економічної безпеки.

 

Можливість отримання другої вищої освіти

Під час навчання Ви будете мати  можливості:

Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на освітньо-науковому рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії».

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму:

«Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання»

Кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки