КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. Хімічні технології волокон (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Напрям підготовки «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ»

Фахове спрямування «Хімічні технології волокон»

освітньо-кваліфікаційний рівень

«МАГІСТР»

 

Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

Адреса: м. Київ 01011, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, 

ауд. 1-0238, 1-0235, 1-0254, 1-0240, 1-0244, 1-0258

Телефони для довідок: +38044-280-53-25

Завідувач кафедрою: +38044-256-84-75 

Викладацька:  +38044-256-21-57

e-mail: 

Сторінка кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

 

 Загальна інформація

Шановні випускники! Вітаємо Вас з отриманням диплому бакалавра або диплому спеціаліста, і Ви мате Чудову можливість продовжувати навчання на кафедрі прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон за спеціальністю «Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів».

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» проводиться на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямком «Хімічна технологія»

Терміни навчання студентів для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» складає 1,5 роки.

Зарахування на навчання за спеціальністю «Хімічні технології волокон» відбувається за результатами рейтингу, що включає середній бал диплому про базову вищу освіту та результати вступних випробувань.

Вступні випробування для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»:

У зв’язку з обмеженням бюджетних місць при однакових рейтингових оцінках наявність публікацій надає перевагу при зарахуванні на місця за держзамовленням.

Вступ на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету Технологій та Дизайну».

Значення хімічних волокон у забезпеченні господарської діяльності людини постійно зростає. Вони є самостійним продуктом, який широко застосовується не тільки у виробництві традиційних текстильних матеріалів, але і в техніці, будівництві житла та доріг, у забезпеченні систем зв’язку, медицині та у багатьох інших областях виробництва та споживання, включаючи виробництво авіакосмічної техніки і продукції оборонного призначення. Значна кількість текстильних та інших виробів, особливо технічного призначення, може бути виготовлена тільки з хімічних волокон. Інноваційний розвиток у багатьох галузях техніки неможливе без їх використання. Область застосування хімічних волокон постійно розширюється. Саме тому, в наш час являється актуальним підготовка фахівців за напрямком «Хімічні Технології» по спеціальності «Хімічні технології волокон».

 

Область працевлаштування

Випускники кафедри «Прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон» за спеціальністю «Хімічні технології волокон» - це фахівці, які добре підготовлені для організаційної, керівної, виробничо-технічної та науково-дослідної діяльності в галузі хімічних технологій.

Магістри користуються великим попитом серед провідних підприємств галузі.

 

Область працевлаштування:

 

Наші випускники працюють на провідних підприємствах України.

По закінченні магістратури видається диплом державного зразка про вищу освіту з кваліфікацією «Магістр» за спеціальністю «Хімічні технології волокон».

Магістри спеціальності «Хімічні технології волокон» займаються науковою діяльністю на високому професійному рівні. Наукові здобутки в подальшому широко застосовуються при навчанні в аспірантурі та докторантурі за фахом.

 

Магістри спеціальності «Хімічні технології волокон» залучаються до виконання наукових розробок кафедри та плідно співпрацюють з Національною Академією Наук України та мають публікації у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних.

Основним завданням підготовки магістрів є узагальнення наукових досягнень, новітніх винаходів та тенденцій розвитку галузі в усьому світі. А також розвиток у майбутнього магістра вміння застосовувати набуті знання для вирішення реальних технологічних та конкретних виробничих завдань, задач інноваційного характеру.

По завершенні навчання видається диплом Державного зразка про повну вищу освіту з кваліфікацією «Магістр» за спеціальністю  «Хімічні технології волокон».

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

Всі іногородні студенти забезпечуються місцем проживання в гуртожитку. Студенти, які успішно навчаються за державним замовленням, мають можливість отримувати стипендію. Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою, беруть активну участь в культурно-спортивному житті університету. Влітку бажаючі можуть відпочити за пільговими путівками у молодіжному спортивно-оздоровчому таборі КНУТД у мальовничій місцевості Київщини на березі річки Козинки.

  

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО НАВЧАННЯ!