КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Напрям підготовки «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ» 

Спеціальність

«Текстильна хімія та опоряджувальні виробництва»

 

освітньо-кваліфікаційний рівень

«БАКАЛАВР»

 

Кафедра технології полімерів та хімічних волокон

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри технології полімерів та хімічних волокон:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,

аудиторії 1-0235, 1-0254,  1-0240

Тел.: + 380442568487, + 380442565325, + 380442568481

e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри технології полімерів та хімічних волокон

 

Навчання проводиться як за держзамовленням, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною та заочною формами.

Зарахування на навчання відбувається за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього тестування:

Зарахування на навчання для здобуття звання «Бакалавр» проводиться згідно з «Правилами прийому в Київський національний університет технологій і дизайну».

 

Результатом навчання студентів є надбання комплексу знань і умінь, а саме:

- базових уявлень про основи  хімічної технології  текстильних матеріалів;

- базових уявлень про основні закономірності розвитку і сучасні досягнення в хімічних технологіях;

- сучасних уявлень про перспективи обробного виробництва;

базові уявлення про різноманітність об'єктів хімічної промисловості, хімічної продукції;

володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації об'єктів текстильної хімії і опоряджувальних виробництв;

сучасні уявлення про принципи структурної організації та типових функціях і механізмах роботи технологічних об'єктів хімічних виробництв;

здатність застосовувати основні фізико-хімічні методи аналізу й оцінки стану хіміко-технологічних систем;

сучасні уявлення про механізми і принципи  хімічних перетворень речовин і перетворення енергії в них;

здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з об'єктами текстильної хімії і опоряджувальних виробництв в промислових і лабораторних умовах, навички роботи із сучасною вимірювальною апаратурою;

базові уявлення про основні закономірності розвитку й сучасні досягнення в текстильній хімії і опоряджувальних виробництвах, розуміння ролі енергозбереження в сучасній техніці;

сучасні уявлення про принципи моніторингу, оцінки впливу хімічних технологій на стан природного середовища й охорону живої природи;

здатність планувати природоохоронну діяльність на виробництві й реалізувати відповідні заходи;

- знання правових основ промислової діяльності і законодавства України в галузі охорони природи й природокористування;

здатність організувати роботу виробничого підрозділу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці;

здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді;

 

Навчання студентів передбачає 2  практики:

учбову і переддипломну практику на базі провідних підприємств України.

 

Галузь працевлаштування:

– текстильні підприємства України,

- хімічні підприємства, що випускають матеріали і продукти для текстильної галузі,

- підприємства по хімічному чищенню,

- підприємства по випуску товарів побутової хімії,

– хімічні лабораторії;

– митна служба по контролю якості товарів,

– художні майстерні по розпису батіка,

– учбові заклади.

Після закінчення бакалаврату видається диплом Державного зразка про базову вищу освіту з кваліфікацією бакалавра «Технолог» (Хімічні технології) за фахом «Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва». На базі диплома бакалавра студенти можуть продовжити вчення, набуваючи кваліфікації магістра або фахівця за фахом «Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва».

Університет має військову кафедру, де хлопці і дівчата можуть пройти підготовку і здобути військову освіту. При кафедрі функціонує аспірантура з денною і заочною формами вчення,  випускникам якої, після успішного захисту дисертації, привласнюється вчений ступінь кандидата технічних наук за фахом 05.18.19 – «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів».

З метою підготовки абітурієнтів до ЗНО в університеті функціонують курси, по необхідних для вступу предметах: хімії, українській мові та літературі, математиці, фізиці. Форма проведення занять: вечірня, заочна і вихідного дня. Випускникам підготовчих курсів надається можливість отримати до 20 додаткових балів при вступі на інженерно-технічні спеціальності університету.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.