КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Галузь знань: 15 – «Автоматизація та приладобудування»

Освітня програма  – «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

 

 


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки проводить підготовку бакалаврів та магістрів галузі знань 15 – «Автоматизація та приладобудування» за освітньою програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».

Вступ на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ:

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом). 

Термін навчання:

 

Для підготовки до вступу в КНУТД  Центром доуніверситетської та індивідуальної освіти пропонується проходження підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з предметів: українська мова, математика, фізика, іноземна мова.

Випускникам підготовчих курсів надається можливість отримати до 20 додаткових балів при вступі на інженерно-технічні спеціальності університету.

Детальна інформація на сторінці Центру доуніверситетської та індивідуальної освіти.

 

За період навчання студенти вивчають близько 40 дисциплін різноманітних на­прямів.

Спеціальну професійну підготовку студентів за спеціальністю проводить квалі­фікований професорсь­ко-ви­кла­даць­кий склад ка­фед­ри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки.

Після закінчення навчання студент отримує повну вищу освіту і одержує ступінь магістра за спеціальністю 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Після закінчення навчання випускник матиме повну вищу освіту і кваліфікацію магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.

Також випускники, що отримали диплом про базову вищу освіту, мають змогу продовжити навчання за освітньою програмою «Якість, стандартизація та  сертифікація».

 

ВМІННЯ ТА ЗНАННЯ


ЯКЩО ВИ ОБЕРЕТЕ  ЦЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ТО  З  НАШОЮ ДОПОМОГОЮ НАВЧИТЕСЬ:

 

Після закінчення навчання студент отримує повну вищу освіту і одержує кваліфікацію магістра за спеціальністю 8.05100101 – «Метрологія та вимірювальна техніка».

За час навчання в сту­денти вивчають такі фун­да­ментальні та про­фе­сійно-орієнтовані дис­ципліни:

основи метрології та вимірювальної техніки, інформаційно-вимірювальні технології; взаємозамінність деталей та вузлів вимірювальних приладів; основи стандартизації; теоретичні основи метрології та вимірювальної техніки; аналогові вимірювальні прилади; цифрові вимірювальні прилади; ос­нови метрологічного забезпечення; моделювання технічних систем; планування та організація експерименту; засоби вимірювання неелектричних величин; управління якістю; інформаційно-вимірювальні системи; метрологічний нагляд за засобами вимірювання; випробування обладнання і його метрологічна атестація і др.

 

НАУКОВА РОБОТА

Наукова робота на кафедрі проводиться за темою: «Технічні та організаційно-методичні засади удосконалення якості промислової продукції на базі сучасних методів метрології, стандартизації та сертификації» за наступними напрямами: 

 

 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ МАГІСТР З МЕТРОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ БУДЕ ЗНАТИ:

 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ МАГІСТР З МЕТРОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ БУДЕ ВМІТИ:

 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ МАГІСТР З МЕТРОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПОВИНЕН:

 

ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ МАГІСТР З МЕТРОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДОЗВОЛИТЬ ЙОМУ:

Студенти Кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки мають можливість паралельно з базовою вищої освітою здобути  військову спеціальність і отримати відповідний диплом державного зразка та військове звання офіцера запасу.

Детальна інформація - на сторінці Навчально-наукового комлексу військової підготовки

 

Всім студентам факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, що розташований неподалік навчальних корпусів університету.

 

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 3, ауд. 3-0306.

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Здоренко Валерій Георгійович

Телефони для довідок: +38044-256-29-14, +38044-280-34-32

e-mail: 

Приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки