КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕКОНОМІКА. Економічна кібернетика

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня програма: «Економічна кібернетика»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра Економічної кібернетики та маркетингу

 

Контактна інформація:

01011 м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, 3 поверх

Тел.:Кафедра економічної кібернетики та маркетингу:  (044) 256-21-00

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail:  

Сторінка кафедри економічної кібернетики та маркетингу

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Економічна кібернетика (ЕК) - фундаментальна наука про УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ;

Економісти-кібернетики – це лідери, керівники підприємств, WEB–програмісти, системні аналітики, ризик-менеджери, розробники прикладних пакетів і програм, топ-менеджери,  фахівці із знаннями всіх економічних наук, навичками моделювання, роботи з ПК та інформаційними технологіями.

На випускників університету за освітньою програмою “Економічна кібернетика” є замовлення урядових установ України, підприємств та банків України, Фонду державного майна, Державної податкової адміністрації, фондової біржі, консалтингових та аудиторських фірм.

Підготовку студентів здійснюють 12 загальноосвітніх, фундаментальних та гуманітарних кафедр університету.

Навчання проходить у комп’ютерних аудиторіях з використанням новітніх програм та засобів обчислення.

Для того, щоб набути компетентностей з економічної кібернетики, до вивчення пропонуються такі дисципліни:

 1)  Для випускників коледжів за спорідненими спеціальностями (вступ на 3 курс):

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Економічна кібернетика

Кваліфікація:

Бакалавр за спеціальністю 051 «Економіка» (за освітньою програмою «Економічна кібернетика»).

 

Термін навчання

 

4 семестри (2 роки)

 

Кредити ECTS

120

Форма навчання

 

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Вміння використовувати економіко-математичні методи в аналізі економічного об’єкта  за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів; вміння оцінити економічний стан підприємства та окремих  його складових (основних та оборотних засобів, персоналу, результатів діяльності тощо), знайти проблеми та запропонувати і економічно обґрунтувати шляхи їх вирішення; вміння зрозуміти та застосувати математичні методи, які використовуються в сфері відображення економічної діяльності за допомогою економічної кібернетики; вміння моделювати проблеми управління та їх наслідків і пропонувати можливі шляхи вирішення із використанням сучасних інформаційних технологій; здатність застосовувати відповідне програмне забезпечення та відповідні пакети стандартних програм; вміння пояснити широкий діапазон управлінських проблем  на всіх рівнях економічної системи.

 

Сфера працевлаштування:

 

На великих і малих підприємствах різних типів і форм власності в аналітичній діяльності; аналітиком на фондових та валютних біржах; на митницях та у податковій службі;в торгових і страхових фірмах;в комерційних банках;в консалтингових та інвестиційних компаніях, менеджером програмного забезпечення бізнесу, менеджером проектів.

 

2)  Для випускників коледжів за неспорідненими спеціальностями (вступ на 2 курс):

 

Характеристика напряму підготовки:

Напрям підготовки:

Економічна кібернетика

Кваліфікація:

Бакалавр за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

 

Термін навчання

 

6 семестрів (3 роки)

 

Кредити ECTS

80

Форма навчання

 

денна/ заочна/ дистанційна

 

Випускник володітиме

Після закінчення навчання Ви матимете повну вищу освіту і кваліфікацію магістра з економічної кібернетики.

 

Працевлаштування

Наші випускники працюють:

Де:

 

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітні програми

Кафедри ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА МАРКЕТИНГУ