КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕНЕДЖМЕНТ. Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність:073 «Менеджмент»

Освітня програма:«Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання»

Ступінь: «МАГІСТР»

Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 6 поверх

Тел. кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки:  (044) 256-29-21

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: kf@knutd.edu.ua 

Сторінка кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

 

Загальна інформація

Шановні студенти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Здійснення інноваційної діяльності забезпечує розвиток підприємства, орієнтований на підвищення результативності його діяльності шляхом змін. Під змінами слід розуміти перехід з одного стану в інший, що вважається кращим, більш ефективним та доцільним для діяльності підприємства. Головною складністю здійснення змін на підприємстві є визначення оптимального співвідношення між підтримкою стабільності існуючої системи та проведенням необхідних перетворень, у чому і полягає одне з головних завдань менеджера з управління інноваційною діяльністю підприємства.

Обов’язковою умовою є вільне володіння українською та іноземною мовою.

Відбір студентів для зарахування на 1 курс магістратури здійснюється на конкурсній основі.

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за освітньою програмою «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання»).

Термін навчання

3 семестри (1р.6 міс)/ 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

90/120

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Здатність до тактичного (з елементами стратегії) управління підрозділами фінансово-економічної безпеки або їх функціональними складовими (інформаційно-аналітичними, охорони, внутрішньої та зовнішньої безпеки, забезпечення), а також самостійними організаціями, що надають послуги у галузі безпеки;

Здатність до формування системи критеріїв оцінювання рівня фінансової та економічної безпеки, встановлення їх критичних значень, вихід за межі яких створює загрозу для безпеки підприємства; здатність до аналізу та прогнозування динаміки розвитку потенційних та реальних загроз життєво важливим інтересам різних об’єктів (держави, підприємств, організацій та установ, інших елементі соціально-економічних систем);

Здатність зрозуміти та уміло застосувати економіко-математичні методи, які використовуються в сфері обґрунтування фінансових рішень.

Здатність до формування колективу та забезпечення його ефективного функціонування, з використанням неформальних методів управління; здатність до розробки плану та програми забезпечення безпеки в різних видах діяльності та здійснення оперативного прикриття у даних системах; спроможність до координації діяльності функціональних підрозділів підприємства, установи, організації щодо протидіям реальним та потенційним загрозам і ризикам у фінансово - економічної сфері; спроможність до організації внутрішньої та зовнішньої взаємодії щодо організації комплексної протидії загрозам та ризикам фінансово-економічній безпеці різних об’єктів (державі, підприємствам, організаціям та установам, іншим елементам соціально-економічних систем).

Сфера працевлаштування:

Професіонали підготовлені до виконання професійних функцій за видами економічної діяльності: діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування, зокрема, консультування з питань комерційної діяльності й керування, інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. у сфері консультування з питань безпеки; діяльність охоронних служб та проведення розслідувань, зокрема, діяльність приватних охоронних служб, обслуговування систем безпеки, проведення розслідувань.

Фахівець здатний займати посади: професіонал з фінансово-економічної безпеки; професіонал з корпоративного управління; відповідальний працівник банку (філії банку, інші фінансової установи); помічник - консультант народного депутата України; економічний радник; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань. науковий співробітник вищого навчального закладу.

 

Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на освітньо-науковому рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії».

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Управління фінансово-економічною безпекою»

Кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки