КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Каталог дисциплін вільного вибору аспіранта

Київського національного університету технологій та дизайну

 1. Автоматизоване проектування раціональних схем розкрою матеріалів на деталі виробів легкої промисловості
 2. Автоматизоване проєктування виробів легкої промисловості
 3. Автоматизовані мікропроцесорні системи керування
 4. Адміністративне право та адміністративний процес у світлі інтеграції до Європейського Союзу
 5. Актуальні питання теорії держави та права
 6. Актуальні проблеми адміністративного судочинства
 7. Актуальні проблеми господарського права
 8. Актуальні проблеми конституційного права
 9. Алгоритми аналізу та прогнозування багатовимірних вибірок і випадкових процесів
 10. Бізнес-планування
 11. Біофармацевтичні аспекти розробки лікарських засобів
 12. Бренд-орієнтоване управління
 13. Відновлювальні джерела електроенергії
 14. Глобалізація економіки та бізнесу
 15. Дизайн та ергономіка 
 16. Дизайн у виставкових технологіях
 17. Експертне оцінювання якості матеріалів для виробів текстильної і легкої промисловості
 18. Електромеханічні та напівпровідникові перетворювачі енергії
 19. Естетичні проблеми дизайну та мистецтва
 20. Імітаційне моделювання у електроенергетиці, напівпровідникових перетворювачах та електроприводі
 21. Імовірнісні та алгебраїчні методи теорії інформації і оптимального кодування
 22. Інновації в техніці та технологіях легкої промисловості
 23. Інноваційна діяльність в умовах євроінтеграції України
 24. Інноваційне обладнання для виготовлення взуттєвих виробів та переробки відходів взуттєвого виробництва
 25. Інноваційне обладнання для виготовлення швейних і трикотажних виробів
 26. Інноваційне підприємництво та трансфер технологій
 27. Інноваційні волокна, нитки та системи
 28. Інформаційні технології в економічних дослідженнях
 29. Інформаційно-вимірювальні технології та системи
 30. Комбіновані системи електроживлення
 31. Комерційна діяльність підприємств
 32. Комп’ютерне моделювання теплових та гідравлічних процесів
 33. Комп’ютерний дизайн виробів з текстилю
 34. Композиція та проектний аналіз в дизайні
 35. Комп'ютерні технології обробки статистичної інформації
 36. Конкурентна політика
 37. Маркетинг-аудит
 38. Машинознавство, системи приводів і деталі машин
 39. Менеджмент якості
 40. Міжнародний бізнес
 41. Міжнародні стратегії розвитку бізнесу
 42. Мікроаналіз поверхні полімерних матеріалів
 43. Моделювання систем
 44. Наукові основи антропологічних досліджень для цілей проектування виробів різного призначення
 45. Наукові основи проектування та прогнозування характеристик виробів легкої промисловості
 46. Наукові основи проектування форми взуття та її елементів
 47. Новітні методи дослідження структури і властивостей матеріалів
 48. Нормативно-правові засади метрологічного забезпечення
 49. Оптимізація технологічних процесів взуттєвого виробництва
 50. Основи розробки методів дослідження властивостей матеріалів та складання нормативних документів
 51. Основні засади вибору сучасної нормативної бази в матеріалознавчих дослідженнях
 52. Підприємництво: розвиток та оцінювання
 53. Полімерні матеріали в медицині
 54. Полімерні матеріали у фармації
 55. Порівняльне цивільне право
 56. Прогнозування надійності технічних систем
 57. Прогресивні методи підвищення надійності технічних систем
 58. Проектний менеджмент
 59. Проектні дизайн-концепції та прогностичні моделі формування асортименту виробів легкої промисловості
 60. Проєктування та аналіз алгоритмів
 61. Процеси тепломасопереносу в матеріалах легкої промисловості
 62. Регулювання та стимулювання діяльності підприємств
 63. Релаксаційно-деформаційні процеси в матеріалах легкої промисловості
 64. Ресурсозбереження та екотехнології виробництва шкіри та хутра
 65. Розвиток інтегрованих бізнес-структур в підприємництві
 66. Система економічної безпеки України
 67. Система інформаційного забезпечення управління підприємствами
 68. Системи цифрового керування
 69. Системний аналіз
 70. Спектроскопічні та хроматографічні методи досліджень у фармації
 71. Статистичне забезпечення маркетингу
 72. Сучасні аспекти оцінки відповідності текстильних матеріалів та виробів
 73. Сучасні концепції та технології проєктування
 74. Сучасні методи контролю параметрів електроенергії
 75. Сучасні методи оцінювання структури та властивостей шкіряних та хутрових матеріалів
 76. Сучасні системи технічного регулювання
 77. Теорія експерименту
 78. Теорія організацій
 79. Теорія прийняття рішень
 80. Технічна естетика
 81. Технології in silico розробки активних фармацевтичних інгредієнтів
 82. Технології адитивного формування полімерних виробів
 83. Технології обробки великих даних
 84. Технології одержання екобезпечних полімерних матеріалів
 85. Управління інноваційним розвитком та креативні технології
 86. Управління логістичними системами
 87. Управління ризиками для якості в фармацевтичній галузі
 88. Фармацевтична логістика
 89. Фізичне матеріалознавство полімерів і композиційних матеріалів
 90. 3D моделювання у текстильному виробництві