КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ФАРМАЦІЯ. Технології фармацевтичних препаратів

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

Спеціальність 226 «Фармація»

Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів»

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»

 

 Кафедра промислової фармації

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри промислової фармації:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,

аудиторії 1-0207, 1-0209, 1-0211, 1-0213, 1-0214, 1-0216, 1-0218, 1-0220

Тел.: + 380442562195, + 380442562176

e-mail:  kpf@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри промислової фармації

 

Загальна інформація

Для кожної людини дуже важливим є перспективи їх майбутньої роботи, при цьому кожен на це питання відповідає по-своєму. Для одних робота – це засіб існування, для інших – сенс всього життя, для третіх – сумна необхідність, для четвертих – звичка. Чим вона стане для Вас – вирішувати Вам.

Ми раді вітати Вас на нашій сторінці і запрошуємо Вас до нас на навчання!

Провідна роль у реалізації концепції розвитку фармацевтичної галузі відведена вітчизняній фармацевтичній промисловості, продукція якої утримує провідні позиції на українському фармацевтичному ринку і впевнено виходить на зарубіжні ринки. Успіхи української фармацевтичної індустрії пов’язані з постійним впровадженням на підприємствах міжнародних норм та стандартів, перед усім, Належної виробничої практики (GMP). Реалізація вимог GMP на фармацевтичних підприємствах має здійснюватись кваліфікованим персоналом, який розробляє і впроваджує на практиці систему забезпечення якості лікарських засобів.

Сучасний етап розвитку фармацевтичної галузі вимагає впровадження якісно нового підходу до підготовки висококваліфікованих спеціалістів для індустрії. Фармацевтична промисловість має гостру потребу у забезпеченні кадрами, які володіють фундаментальними знаннями як у галузі хімії, фізики, біології, фармації, так і сучасними підходами до менеджменту якості лікарських засобів, правил та норм GMP, фармацевтичної розробки, промислової технології лікарських препаратів.

На нашій кафедрі проводиться підготовка фахівців для перспективної та економічно привабливої фармацевтичної галузі.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною та заочної формою навчання.

Зарахування на навчання за спеціальністю 26 «Фармація» (освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів») проводиться згідно «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

 

Вміння та знання

Результатом навчання студентів є набуття комплексу знань і умінь, які дозволяють здійснювати професійну діяльність майбутніх фармацевтів-технологів у таких напрямах:

Навчання студентів передбачає різні види практик, які проводять на базі провідних підприємств галузі: «ПрАТ «ФФ «Дарниця», ПАТ «Фармак», корпорація «Артеріум», до складу якої входить ПАТ «Київмедпрепарат, ПАТ «Біофарма», ПАТ «Індар», ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", СП «Сперко-Україна» та ін.

 

Область  працевлаштування

Наші випускники працюють не тільки в хіміко-фармацевтичній, але й в інших галузях народного господарства: мікробіологічній, ветеринарній, харчовій, сільськогосподарській, переробній тощо.

Первинними посадами для випускників-бакалаврів спеціальності «Фармація» освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів» з кваліфікацією техніка-технолога є:

По закінченні бакалаврату видається диплом Державного зразка про базову вищу освіту з кваліфікацією «Технік-технолог»  за  спеціальністю 226 «Фармація» освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів»

На базі диплому бакалавра студенти можуть продовжити навчання, здобуваючи освітній ступінь магістра за освітньою програмою «Технології фармацевтичних препаратів».

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

З метою підготовки абітурієнтів до ЗНО в університеті функціонують підготовчі курси, з необхідних для вступу предметів: хімії, української мови та літератури, математики, фізики. Форма проведення занять: вечірня, заочна та вихідного дня.

Всі іногородні студенти забезпечуються місцем проживання в гуртожитку. Студенти, які успішно навчаються за державним замовленням, мають можливість отримувати стипендію. Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою, беруть активну участь в культурно-спортивному житті університету. Влітку бажаючі можуть відпочити за пільговими путівками у молодіжному спортивно-оздоровчому таборі КНУТД, розташованому у мальовничій місцевості Київщини на березі річки Козинки.

Студенти-фармацевти в навчальній лабораторії кафедри промислової фармації

 

Трудовий відпочинок студентів-фармацевтів на території університету

 

 

  

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО НАВЧАННЯ!