КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Спеціалізація: 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Освітня програма: Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

                                              

Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну

 

Загальна інформація (вступ)

Спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) з присвоєнням кваліфікації бакалавр професійної освіти

 

БАКАЛАВР

 

Термін навчання:

Після закінчення бакалаврату зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), ви отримуєте кваліфікацію – бакалавр професійної освіти.

 

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

 

Вміння та знання

Студенти зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) знатимуть методи і способи проектування і конструювання швейних виробів; типові методики виготовлення швейних виробів; властивості матеріалів; технології виробництва товарів; системи управління якістю; закономірності, принципи, форми і методи організації навчально-виховної роботи з дисциплін швейного профілю з учнями ПТНЗ, коледжів, технікумів, спеціальних шкіл.

Студенти навчаться проектувати та виготовляти сучасний одяг різного призначення, орієнтуватися у властивостях матеріалів та використовувати ці знання при проектуванні одягу, керувати навчально-виховним процесом з дисциплін швейного профілю в ПТНЗ, коледжах, технікумах, спеціальних школах, вищих навчальних закладах.

Наші студенти постійно беруть участь у Міжнародному конкурсі “Печерські каштани”, в конкурсі «Сузір’я каштан», у Всеукраїнській конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі».

  

 

  

   

  

 

 

Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

 

Працевлаштування

Студенти проходять практику на підприємствах легкої промисловості і у будинках моди, Київських вищих професійних училищах та мають можливість продовжити навчання або отримати роботу за кордоном.

Випускники кафедри зі спеціальності Професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) можуть працювати інженером-технологом підприємства на державних, комерційних і спільних підприємствах з виготовлення сучасного одягу, викладачем загальнотехнічних, психолого-педагогічних дисциплін швейного профілю (технологія швейних виробів, матеріалознавство, конструювання одягу, технологічне обладнання галузі) тощо у вищих та середніх навчальних закладах.

        

Військова підготовка:

Є можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути військову спеціальність та отримати військове звання офіцера запасу.

 

Іногороднім надається гуртожиток.

 

Вступні іспити:

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста зараховуються за вступним випробуванням на третій курс для продовження навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра за умови вступу на відповідну спеціальність (без подання сертифіката УЦОЯО).

Вступити на третій курс можна після закінчення коледжу або технікуму за спеціальностями: 022 Дизайн, 182 Технології легкої промисловості, 015 Професійна освіта, тощо.

 

Документи, які необхідні для вступу:

 

Термін прийому документів:

на денне та заочне відділення з 12 липня по 24 липня 2018 року

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0320, 4-0322 

Завідувач кафедри: доктор педагогічних наук, доцент ДЕРКАЧ ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Телефон для довідок: +38 044-256-84-10, +38 044-256-21-70

Приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну

e-mail