КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність:                    131 Прикладна механіка

Освітня програма:             Мехатроніка та робототехніка

Рівень вищої освіти:          другий (магістерський)

 

Кафедра:                           Прикладної механіки та машин

Завідувач кафедри:          кандидат технічних наук, доцент МАНОЙЛЕНКО 

                                           Олександр Петрович

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри Прикладної механіки та машин:

 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальні корпуси 1 (ауд.1- 0152) та 3 (ауд.3- 0112).

тел.(044) 256-29-94, (044) 256-21-68.

e-mail: kpmm@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри прикладної механіки та машин

 

Кваліфікація та термін навчання

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня  «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну»  

На перший курс (термін навчання 1рік і 4 місяці) приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:

- зі споріднених спеціальностей (за результатами іспиту з іноземної мови та  фахового вступного випробування); 

- з не споріднених спеціальностей (за результатами іспиту з іноземної мови, фахового та додаткового вступних випробувань). 

Перелік споріднених спеціальностей освітнього ступеня бакалавра – додаток_4 Правил прийому до КНУТД в 2018 році.

Програми вступних випробувань:

     -     фахове випробування;

     -     випробування з іноземної мови; 

     -     додаткове вступне випробування.  

Навчання здійснюється за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Головні переваги продовження навчання в магістратурі:

Конкурентні переваги

  

Працевлаштування

Сфера діяльності:

Перспективні місця працевлаштування випускників:

 

Подальше навчання

Можливість продовження навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) в аспірантурі.

Можливість паралельного навчання за військово-обліковою спеціальністю «Організація продовольчого,  речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання (зробити посилання  http://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/571/4936/). Для проходження військової підготовки в розкладі занять для студентів виділяється окремий день.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним для студента, графіком на денній формі навчання, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Університет  та гуртожитки знаходяться в центрі Києва - на Печерську.

 

В КНУТД діють спортивні секції та творчі гуртки.

 

 

«ЩОБ БУДУВАТИ – ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ – ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ»