КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Фотовідеодизайн, web-дизайн, motion-дизайн (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

Спеціальність «ДИЗАЙН»

Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізації

«Фотовідеодизайн» 

«Web-дизайн»

«Motion-дизайн»

 

Кафедра дизайну

 

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри дизайну:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0383, 1-0282

тел. (044) 256-84-79, (044) 256-84-77

e-mail:

 Сторінка кафедри дизайну

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу з метою отримання освітнього ступеня «магістр» (денна форма навчання) вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (чи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») зі спеціальності «Дизайн» або споріднених спеціальностей, визначених «Правилами прийому до КНУТД», складають:

 

Вступники, що мають освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») з інших галузей знань чи спеціальностей, складають:

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Підготовка фахівців за спеціалізацією «фотовідеодизайн» орієнтована на створення фотовідеодизайнерських творчих продуктів рекламно-презентаційного, просвітницького та інформативного характеру, зокрема, серій плакатів, веб-сайтів, концепцій архітектоніки ілюстрованих періодичних видань, композицій для зовнішньої реклами, відеокліпів та фільмів тощо. Студенти,  в рамках опанування професії, отримують практичні навички ефективного використання найпоширеніших комп'ютерно-графічних та мультимедійних середовищ  від компаній Adobe, Corel, Autodesk, Macromedia та моделювання авторських спеціалізованих технологій на базі цих середовищ. Для опанування спеціальних операторських та режисерських дисциплін створені цифрові фото- та відеолабораторії.

 

Спеціалізація «Web-дизайн». Сфера творчої діяльності web-дизайнера постійно розширюється як в Україні, так і за її межами. Це видавництва, зовнішня реклама, дизайн web-сайтів, анімація, відеодизайн тощо. Отже, соціальний попит на цих фахівців постійно зростає. Підготовка фахівців орієнтована на створення творчих web-продуктів рекламно-презентаційного, просвітницького та інформативного характеру, концепцій архітектоніки ілюстрованих періодичних електронних видань, рекламних проектів, відеокліпів та фільмів тощо.

Спеціалізація «Web-дизайн» враховує величезний досвід створення Інтернет-ресурсів у спеціалізованих веб-студіях, спрямована на виховання майбутніх фахівців (веб-менеджерів, веб-майстрів, веб-дизайнерів, веб-верстальників тощо).

 

Спеціалізація «Motion-дизайн» спрямована на виховання майбутніх фахівців у сфері motion-дизайну – сценаристів, режисерів, художників-аніматорів, відеомонтажерів, супервайзерів візуальних ефектів, та містить базові теоретичні та практичні заняття з дизайну, анімації, режисури та створення візуальних ефектів для таких сфер діяльності як кіновиробництво, медійна реклама, шоу-бізнес та індустрія інтерактивних розваг тощо.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички, оволодіваючи такими компетентностями:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 «Дизайн»:

 

Місцем професійної діяльності  магістра з дизайну, фотовідеодизайнера, web-дизайнера або motion-дизайнера є:

 

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.).

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, в тому числі тим, що навчаються за спеціалізаціями «web-дизайн», «motion-дизайн» та «фотовідеодизайн», забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.