КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ОБЛАДНАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обрати професію Вступ в магістратуру (для бакалаврів)

 

Спеціальність:                   133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Освітня програма:             Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Рівень вищої освіти           другий (магістерський)

 

Кафедра:                           Прикладної механіки та машин

Завідувач кафедри:          кандидат технічних наук, доцент МАНОЙЛЕНКО 

                                           Олександр Петрович

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри Прикладної механіки та машин:

 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальні корпуси 1 (ауд.1- 0152) та 3 (ауд.3- 0112).

тел.(044) 256-29-94, (044) 256-21-68.

e-mail: kpmm@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри прикладної механіки та машин

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня  «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Приймаються на перший курс (термін навчання 1рік і 4 місяці) особи, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:

з споріднених спеціальностей (за результатами іспиту з іноземної мови та  фахового вступного випробування); 

з не споріднених спеціальностей (за результатами іспиту з іноземної мови, фахового та додаткового вступних випробувань). 

Перелік споріднених спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» – додаток_4 Правил прийому до КНУТД в 2018 році.

Програми вступних випробувань:

     -     фахове випробування;

     -     випробування з іноземної мови; 

     -     додаткове вступне випробування.  

Навчання здійснюється за кошти державного бюджету або за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Головні переваги продовження навчання в магістратурі:

 

Конкурентні переваги

 

Працевлаштування

Магістр з галузевого машинобудування може працювати на престижних посадах державних та приватних підприємств і установ різних галузей промисловості та опановувати власний бізнес, оскільки  фахівці даного напрямку завжди  затребувані на ринку праці.

Магістр з машинобудування отримує високий рівень науково-практичної підготовки, спеціалізовані знання, поглиблену фахову підготовку, що дозволяє займати наступні посади: технічного фахівця в галузі інженерних наук та техніки; фахівця з конструювання та технології виготовлення, обладнання та устаткування різних галузей (швейного, трикотажного та взуттєвого обладнання); фахівця з організації обслуговування та ремонту машин; інженера-механіка, інженера-дослідника (без вимог до стажу роботи), інженера-конструктора, інженера-технолога, начальника підрозділу, молодшого наукового співробітника, викладача, асистента.

Подальше навчання

Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі.

Можливість паралельного навчання за військово-обліковою спеціальністю «Організація продовольчого,  речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять для студентів виділяється окремий день.

 

Можливе навчання за індивідуальним, зручним для студента, графіком на денній формі навчання, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Університет  та гуртожитки знаходяться в центрі Києва - на Печерську.

В КНУТД діють спортивні секції та творчі гуртки.