КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет управління та бізнес-дизайну

Форма надання пропозицій щодо вдосконалення освітніх програм

Спеціальність

Освітня програма

Абревіатура випускової кафедри

код

найменування

назва

шифр

Ступінь бакалавра

051

Економіка

Економіка міжнародного бізнесу

БЕМБ СЕ
SMART-економіка БСЕП СЕ

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

БОА

ФБК

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

БФ

ФБК

073

Менеджмент

Менеджмент

БМн

УСІ

075

Маркетинг

Маркетинг

БМР

МКД

Digital маркетинг

БЦМР

МКД

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво та комерційна діяльність

БПКД ПБ

Підприємництво та митно-логістична діяльність

БПМЛД

ПБ

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

БПУ

СЕ

Ступінь магістра

051

Економіка

Корпоративна економіка та міжнародний бізнес

МгКЕМБ

СЕ

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Додаткова спеціальність – 071 Облік і оподаткування

Фінансові технології, облік та бізнес-аналітика

МгФТО

ФБК

073

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

МгБА

УСІ

075

Маркетинг

Комунікаційний маркетинг

МгКМ

МКД

076

Підприємництво та торгівля

Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами

МгІТУП

ПБ

Ступінь доктора філософії

051

Економіка

Економіка

ДФЕ

СЕ

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

ДФФБС

ФБК

073

Менеджмент

Менеджмент

ДФМн

УСІ

075

Маркетинг

Маркетинг

ДФМ

МКД

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ДФПТБ

ПБ