КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Загальноуніверситетський каталог

дисциплін вільного вибору здобувача вищої освіти на 2022/2023 н.р.

Шифр групи

№ з/п

Назва дисципліни вільного вибору здобувача вищої освіти

Назва кафедри, за якою закріплена дисципліна

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АПП

   1               

Автоматизоване проєктування виробничих процесів

Комп’ютерних наук

АП

   2               

Академічне письмо та доброчесність

Професійної освіти в сфері технологій та дизайну

АТМ

   3               

Актуальні тенденції моди

Мистецтва та дизайну костюма

АЕ

   4               

Альтернативна енергетика та екобезпека

Електрохімічної енергетики та хімії

АГД

   5               

Аналітичне забезпечення підприємницької діяльності

Фінансів та бізнес-консалтингу

АО

   6               

Аналітичні основи здорового способу життя

Промислової фармації

ВНД

   7               

Використання нанотехнологій в дизайні

Прикладної фізики та вищої математики

ВБІ

   8               

Візуалізація бізнес-інформації в системі обліку

Фінансів та бізнес-консалтингу

ГД

   9               

Графічний дизайн

Графічного дизайну

ВД

 10              

Дизайн WEB-сайтів

Мультимедійного дизайну

ДМ

 11              

Дизайн-мислення

Дизайну інтер`єру і меблів

ДП

 12              

Договірне право

Приватного та публічного права

ЕСР

 13              

Екологія і сталий розвиток суспільства

Прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

ЕПВ

 14              

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Смарт-економіки

ЕЕМ

 15              

Енергозбереження та енергетичний менеджмент

Комп’ютерної інженерії та електромеханіки

ІОЗ

 16              

Індивідуальні оздоровчі програми

Фізичного виховання та здоров`я

ІПР

 17              

Інформаційні пристрої робототехнічних систем

Механічної інженерії

КМК

 18              

Кастинг-менеджмент в кіно

Сценічного мистецтва і культури

КТІ

 19              

Креативні технології в швейній галузі

Технології та конструювання швейних виробів

КТТ

 20              

Креативні технології в текстилі

Технології моди

ПДОГ

 21              

Культурні та креативні індустрії

Туризму і готельно-ресторанного бізнесу

МЗР

 22              

Матеріали сучасної техніки та захист від руйнування

Електрохімічної енергетики та хімії

ММК

 23              

Медіа-маркетинг

Маркетингу та комунікаційного дизайну

МФ

 24              

Мистецтво фотографії

Мультимедійного дизайну

МЕК

 25              

Міжнародна економіка

Смарт-економіки

МСО

 26              

Міжнародні стандарти обслуговування

Туризму і готельно-ресторанного бізнесу

МЗА

 27              

Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації

Інформаційних та комп’ютерних технологій

МСА

 28              

Моделювання та смарт-аналіз ймовірностей успіху

Прикладної фізики та вищої математики

НМ

 29              

Німецька мова (Частина 1, 2)

Філології та перекладу

ОВБ

 30              

Організація власного бізнесу

Підприємництва та бізнесу

WEB

 31              

Основи WEB-дизайну

Комп’ютерних наук

ОКД

 32              

Основи колористики та дизайну виробів індустрії моди

Технології моди

ОП

 33              

Основи підприємництва

Підприємництва та бізнесу

ОПВ

 34              

Основи публічного виступу

Сценічного мистецтва і культури

ФГБ

 35              

Основи фінансів та інвестицій

Фінансів та бізнес-консалтингу

ОФГ

 36              

Основи формування гармонійної власної фігури

Фізичного виховання та здоров`я

ДВ

 37              

Особливості технології виготовлення виробів із різних матеріалів

Технології та конструювання швейних виробів

ОІП

 38              

Оцінка інвестиційної привабливості бізнесу

Фінансів та бізнес-консалтингу

ПБ

 39              

Персональний брендінг та дизайн власного життя

Філософії та культурології

ПП

 40              

Підприємницьке право

Приватного та публічного права

ПСС

 41              

Психологія самопізнання та саморозвитку

Професійної освіти в сфері технологій та дизайну

ПОБ

 42              

Психофізіологічні основи безпеки праці

Комп’ютерної інженерії та електромеханіки

ПКВ

 43              

Публічні комунікації та взаємодія з громадськістю

Управління та смарт-інновацій

РД

 44              

Реалізація дизайн-проєктів

Мистецтва та дизайну костюма

SC1

 45              

Розмовна англійська мова (Speaking club). Частина 1, 2

Філології та перекладу

РПК

 46              

Розробка та промоушин авторських колекцій

Технології моди

СМ

 47              

Стилістика в індустрії моди

Технології моди

СТІ

 48              

Сучасні технології в інтер’єрі

Дизайну інтер`єру і меблів

СБ

 49              

Сценічний бій

Сценічного мистецтва і культури

ТМ

 50              

Тайм-менеджмент

Управління та смарт-інновацій

ТМФ

 51              

Теорія моди і фешн-індустрія

Моделювання та художнього оздоблення одягу

3DД

 52              

Технології 3D-друку

Прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

ТМ

 53              

Технології мультимедіа

Інформаційних та комп’ютерних технологій

ТКЗ

 54              

Технологія косметичних засобів

Біотехнології, шкіри та хутра

ТСД

 55              

Тренінгові студії студента дослідника

Біотехнології, шкіри та хутра

ФЧ

 56              

Філологічне читання

Філології та перекладу

ФУ

 57              

Філософія успіху

Філософії та культурології

ФС

 58              

Фірмовий стиль

Графічного дизайну

ФЗ

 59              

Фітодизайн і здоров’я людини

Промислової фармації

ХМВ

 60              

Художнє оздоблення і моделювання колекцій виробів

Моделювання та художнього оздоблення одягу

ЦМБ

 61              

Цифровий маркетинг та електронна комерція

Маркетингу та комунікаційного дизайну

3DМ

 62              

3D моделювання в Solid Works

Механічної інженерії

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АХДС

 63              

Автономні хімічні джерела струму

Електрохімічної енергетики та хімії

ЦТБ

 64              

Бізнес-консалтинг міжнародних договірних відносин

Фінансів та бізнес-консалтингу

БКІ

 65              

Брендинг у креативних індустріях

Маркетингу та комунікаційного дизайну

ВТ

 66              

Виставкові технології

Мультимедійного дизайну

ВТ

 67              

Візуалізація та VR/AR технології

Механічної інженерії

ЕБТ

 68              

Екологічна біотехнологія

Біотехнології, шкіри та хутра

ІБ

 69              

Інноваційне підприємництво

Підприємництва та бізнесу

ІТШВ

 70              

Інноваційні технології швейного виробництва

Технології та конструювання швейних виробів

ІКР

 71              

Інтерактивні клієнтоорієнтовані технології обслуговування

Туризму та готельно-ресторанного господарства

ІРП

 72              

Інтернет речей та застосування мобільних гаджетів і програмних продуктів

Комп’ютерної інженерії та електромеханіки

КІП

 73              

Комп’ютеризація інформаційних процесів

Інформаційних та комп’ютерних технологій

КД

 74              

Комп’ютерний дизайн

Моделювання та художнього оздоблення одягу

КДП

 75              

Композиція в дизайн-проєкті

Графічного дизайну

КБП

 76              

Концепції брендового проєктування

Мистецтва та дизайну костюма

ЛУ

 77              

Лідерство в управлінні

Управління та смарт-інновацій

ЛРЛ

 78              

Лікарські рослини у системі оздоровлення людини

Промислової фармації

САПР

 79              

Логічні основи побудови та функціонування САПР

Комп’ютерних наук

2D

 80              

Основи 2D-графіки в дизайні

Дизайну інтер`єру і меблів

ППШ

 81              

Педагогіка та психологія вищої школи

Професійної освіти в сфері технологій та дизайну

ПММ

 82              

Полімерні матеріали медичного призначення

Прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

ПО

 83              

Правова охорона інтелектуальної власності

Приватного та публічного права

ПА

 84              

Проєктний аналіз

Смарт-економіки

ТМТ

 85              

Технічний та медичний текстиль

Технології моди

ФКЦ

 86              

Фінансовий аспект детінізації економіки України

Фінансів та бізнес-консалтингу

ХПМ

 87              

Художнє проєктування виробів індустрії моди

Технології моди

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АПВ

 88              

Автоматизоване проектування виробів легкої промисловості

Комп’ютерних наук

АПА

 89              

Актуальні питання вирішення правових спорів

Приватного та публічного права

ТПР

 90              

Державне та регіональне управління

Управління та смарт-інновацій

ПТМ

 91              

Комбіновані системи електроживлення і забезпечення якості електроенергії

Комп’ютерної інженерії та електромеханіки

СЕБУ

 92              

Інтелектуальна економіка

Смарт-економіки

БОУ

 93              

Комерційна діяльність підприємств

Маркетингу та комунікаційного дизайну

КПА

 94              

Композиція та проєктний аналіз в дизайні

Мистецтва та дизайну костюма

ПМПН

 95              

Надійність технічних систем

Механічної інженерії

ЕОЯ

 96              

Наукові основи проектування та прогнозування характеристик виробів легкої промисловості

Технології моди

НМДМ

 97              

Новітні методи дослідження структури і властивостей матеріалів

Технології моди

МСРБ

 98              

Підприємництво в умовах соціально-економічних трансформацій

Підприємництва та бізнесу

ФЛ

 99              

Технології досліджень та розробки активних фармацевтичних інгредієнтів

Промислової фармації

ФМП

100            

Фізичне матеріалознавство полімерів і композиційних матеріалів

Прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон