КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Проєкти освітніх програм

СпеціальністьНазваГарант та адреса для листуванняПропозиції стейкхолдерів щодо оптимізації освітньої програми

073 Менеджмент

Управління проєктами та смарт-технологіями

Вартанова О.В., д.е.н., проф., проф. кафедри управління та смарт-інновацій Київського національного університету технологій та дизайну

075 Маркетинг

Digital маркетинг

Пономаренко Ігор Віталійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

022 Дизайн

Дизайн одягу

Чупріна Наталія Владиславівна, д. мист., професор, професор кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університета технологій та дизайну

022 Дизайн

Дизайн середовища

Булгакова Тетяна Володимирівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів Київського національного університету технологій та дизайну

022 Дизайн

Графічний дизайн

Колісник Олександра Володимирівна, д-р філос. н., професор, професор кафедри  графічного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

022 Дизайн

Дизайн середовища

Косенко Данило Юрійович, к.мист., завідувач кафедри дизайну інтер’єру і меблів Київського національного університету технологій та дизайну

022 Дизайн

Дизайн одягу

Пашкевич Калина Лівіанівна, д.т.н., професор, професор кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технологій та дизайну

242 Туризм і рекреація

Туристична діяльність та гостинність

Шевчук Сергій Миколайович, д.геогр.н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу

Адреса для листування: 

Узагальнення по ОПП_23_Маг

014 Середня освіта

Українська мова і література та англійські філологічні студії

Дворянчикова Світлана Євгенівна, к. філол. н., доцентка, доцентка кафедри філології та перекладу Київського національного університету технологій та дизайну

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта (Комп’ютерні технології в управлінні інформаційними системами)

Внукова Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

182 Технології легкої промисловості

Текстильні технології моди та інтер’єрного простору

ДЗИКОВИЧ Тетяна Анатоліївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри технологій моди Київського національного університету технологій та дизайну

242 Туризм

Туристичний бізнес

Бунтова Наталія Василівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: Бунтова Наталія Василівна 
результати обговорення ОП Туристичний бізнес

242 Туризм

Туристичний бізнес

Шевчук Сергій Миколайович, д.геогр.н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу

результати обговорення ОП Туристичний бізнес (маг)

073 Менеджмент

Бізнес-адміністрування

Вартанова Олена Вікторівна, д.е.н., проф., проф. кафедри управління та смарт-інновацій Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: [email protected]

071 Облік і оподаткування

Міжнародний облік та бізнес-консалтинг

Левченко Валентина Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів та бізнес-консалтингу Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

071 Облік і оподаткування

Бізнес-аналітика, облік і оподаткування

Матюха Микола Миколайович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та бізнес-консалтингу Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:  

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

Лебеденко Юрій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Скідан Владислава Валентинівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

126 Інформаційні системи та технології

Управління ІТ-проєктами

Волівач Антоніна Петрівна, к.т.н., доцент кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

133 Галузеве машинобудування

Індустріальна інженерія

Рубанка Микола Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри механічної інженерії, Київський національний університет технологій та дизайну

Адреса для листування: 

Пропозиції стейколдерів

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ДРОМЕНКО Валерія Борисівна, к.т.н., доцент кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

071 Облік і оподаткування

Бізнес-аналітика, облік і оподаткування

Матюха Микола Миколайович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та бізнес-консалтингу Київського національного університету технологій та дизайну

071 Облік і оподаткування Міжнародний облік та бізнес-консалтинг Левченко Валентина Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів та бізнес-консалтингу Київського національного університету технологій та дизайну
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) Деркач Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, в. о. декана факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Внукова Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка

Шведчикова Ірина Олексіївна, д.т.н., проф., професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки

Адреса для листування: 

Пропозиції стейкхолдеров

017 Фізична культура і спорт

Фітнес та рекреація

Томіч Лілія Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я

Адреса для листування 

182 Технології легкої промисловості

Конструювання та технології швейних виробів

Білоцька Лариса Борисівна, к.т.н, доцент, доцент кафедри моди та одягу Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

052 Політологія

Політологія та публічні комунікації

БУКОРОС Тетяна Олександрівна, к.політ.н., доцент, директор науково-технічної бібліотеки Київського національного університету технологій та дизайну

054 Соціологія

Соціальні комунікації

ЧЕРНЯК Дарина Сергіївна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та культурології

Адреса для листування: 

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Мельник Геннадій Валерійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

Таблиця відгуків

034 Культурологія

Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів

Сакун Айта Валдуровна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії, політології та українознавства Київського національного університету технологій та дизайну

Пропозиції стейколдерів
182 Технології легкої промисловості Індустрія моди Кернеш Вікторія Пилипівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри технології моди Київського національного університету технологій та дизайну  
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанний бізнес

Моргулець Оксана Борисівна, д.е.н., проф., професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу

Адреса для листування: 

Пропозиції стейколдерів

Рецензія1/241МгГРБ/2023

Рецензія2/241МгГРБ/2023

081 Право Право

Оніщик Юрій Віталійович, д.ю.н, проф., завідувач кафедри приватного та публічного права

Адреса для листування: 

076 Підприємництво та торгівля Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами

Бєлялов Талят Енверович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

Пропозиції стейкхолдерів
034 Культурологія

Культурологія

Герчанівська Поліна Евальдівна доктор культурології, професор, завідувач кафедри філософії та культурології

Адреса для листування 

075 Маркетинг  

Комунікаційний маркетинг

Євсейцева Олена Сергіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну.

Адреса для листування:

Архів проєктів освітніх програм для громадського обговорення 2022 р.

Архів проєктів освітніх програм для громадського обговорення 2021/2022 н.р.

Архів проєктів освітніх програм для громадського обговорення (2019-2020 рр)