КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Проєкти освітніх програм

СпеціальністьНазваГарант та адреса для листуванняПропозиції стейкхолдерів щодо оптимізації освітньої програми
182 Технології легкої промисловості Технології легкої промисловості

Галавська Людмила Євгеніївна, д.т.н., проф., завідувач кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

Контакти для листування:

182_доктор філософії_пропозиції стейкхолдерів
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування

Бреус С.В., д.е.н., доц., проф. кафедри управління та смарт-інновацій Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

125 Кібербезпека Інженерія кібербезпеки

ДЕМКІВСЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

226 Фармація, промислова фармація Промислова фармація

Галстян Андрій Генрійович, д.хім.н., професор, професор кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

014 Середня освіта

Середня освіта: англійська мова і література

Абсалямова Яна Вадимівна, к.пед.н., доцентка, доцентка кафедри філології та перекладу Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

122 Комп’ютерні науки Технології штучного інтелекту

Щербань Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

131 Прикладна механіка Мехатроніка та робототехніка

Орловський Броніслав Вікентійович, д.т.н., професор, професор кафедри прикладної механіки та машин, Київський національний університет технологій та дизайну

Адреса для листування:

133 Галузеве машинобудування Індустріальна інженерія

Березін Леонід Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної механіки та машин, Київський національний університет технологій та дизайну

Адреса для листування:

051 Економіка Смарт-економіка

Ольшанська Олександра Володимирівна, д.е.н., професор, декан факультету управління та бізнес-дизайну

Адреса для листування: 

051 Економіка Корпоративна економіка та міжнародний бізнес 

Хаустова Євгенія Борисівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

051 Економіка

Біоекономіка

Будякова Олена Юріївна

Адреса для листування: 

182 Технології легкої промисловості

Текстильний інжинірінг

Мельник Людмила Михайлівна

Адреса для листування: [email protected]

182_бакалавр_пропозиції стейкхолдерів

051 Економіка

Економіка міжнародного бізнесу

Бебко Світлана Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри_смарт-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

182 Технології легкої промисловості

Комп’ютерний дизайн в індустрії моди

Чертенко Лілія Павлівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну

183 Технології захисту навколишнього середовища

Екологічний інжиніринг

Плаван Вікторія Петрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій і дизайну

183_бакалавр_пропозиції стейкхолдерів

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг

Тарасенко Ірина Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та інвестицій Київського національного університету технологій та дизайну

072_магістр_пропозиції стейкхолдерів

072 Фінанси, банківська справа та страхування         

Цифрові фінанси

Золковер Андрій Олександрович, д.е.н., доц., доцент кафедри фінансів та інвестицій Київського національного університету технологій та дизайну

072_бакалавр_пропозиції стейкхолдерів

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Міжнародні підприємницькі бізнес-проєкти

Довбуш Віта Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ІТ-підприємництво

Дудко Павло Миколайович, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та митно-логістична діяльність

Шкода Мар’яна Сергіївна, д.е.н, доцент, доцент  кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

241 Готельно-ресторанна страва

Готельно-ресторанний бізнес

Яворська Оксана Григорівна, д.е.н., доц., професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

071 Облік і оподаткування

Digital облік та податковий консалтинг

Григоревська Олена Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри цифровізації та бізнес-консалтингу Київського національного університету технологій та дизайну

071 Облік і оподаткування

Міжнародний облік та бізнес-консалтинг

Скрипник Маргарита Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри цифровізації та бізнес-консалтингу Київського національного університету технологій та дизайну

073 Менеджмент

Управління проєктами та смарт-технологіями

Вартанова О.В., д.е.н., проф., проф. кафедри управління та смарт-інновацій Київського національного університету технологій та дизайну

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами

Бєлялов Талят Енверович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

022 Дизайн

Дизайн

Пашкевич Калина Лівіанівна, д.т.н., професор, професор кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності

Нишенко Олена Василівна, к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

028_бакалавр_пропозиції стейкхолдерів

051 Економіка

Економіка

ОЛЕШКО Анна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

073 Менеджмент

Менеджмент

Касич А.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та смарт-інновацій Київського національного університету технологій та дизайну

075 Маркетинг

Digital маркетинг

Пономаренко Ігор Віталійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

075 Маркетинг

Маркетинг

Костинець Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Щербак Валерія Геннадіївна, д.е.н., проф., професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

081 Право

Право

ОНІЩИК Юрій Віталійович, д.ю.н., професор, професор кафедри приватного та публічного права навчально-наукового інституту права та сучасних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

пропозицій стейкхолдерів 2022 року

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Мінаєв Юрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та технологій Київського національного університету технологій та дизайну

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ШАВЬОЛКІН Олександр Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування 

Пропозиції стейкхолдерів

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

Будаш Юрій Олександрович, д.т.н., доцент, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій і дизайну

161_доктор філософії_пропозиції стейкхолдерів

226 Фармація промислова фармація

Промислова фармація

СТРАШНИЙ Владислав Володимирович, д. фарм. н., професор, завідувач кафедрою промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

226_доктор філософії_пропозиції стейкхолдерів

132 Матеріалознавство

Матеріалознавство

Редько Яна Володимирівна, д.т.н., доцент, професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

132_доктор філософії_пропозиції стейкхолдерів

182 Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

ГАЛАВСЬКА Людмила Євгеніївна,  д.т.н., проф.,  завідувач кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

Панасюк Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту інженерії та інформаційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Ганна ХІМІЧЕВА, д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Краснитський Сергій Михайлович, д.ф.-м.н., професор кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету технологій та дизайну

026 Сценічне мистецтво

Акторська майстерність та продюсування

Коленко Анфіса Володимирівна, канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри сценічного мистецтва Київського національного університету технологій та дизайну

052 Політологія

Політологія та публічні комунікації

БУКОРОС Тетяна Олександрівна, к.політ.н., доцент, директор науково-технічної бібліотеки Київського національного університету технологій та дизайну

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Злотенко Борис Миколайович, д.т.н., завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

123_магістр_пропозиції стейкхолдерів

126 Інформаційні системи та технології

Управління ІТ-проєктами

Чупринка Наталія Вікторівна, к.т.н., доцент кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

226 Фармація, промислова фармація

Промислова фармація

Салій Олена Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

053 Психологія

Психологія

Колодяжна Алла Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Декоративний дизайн

ДЗИКОВИЧ Тетяна Анатоліївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології виробництва лікарських засобів і медичних виробів

Іщенко Олена Володимирівна, д.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій і дизайну

161_магістр_пропозиції стейкхолдерів

051 Економіка

Економіка

ОЛЕШКО Анна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

Панасюк Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту інженерії та інформаційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

ЧУПРИНКА Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук Київського національного університету технологій та дизайну

102 Хімія

Хімія (сучасні технології)

Кислова Ольга Володимирівна, к.б.н., доцент, доцент кафедри електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну

161 Хімічні технології та інженерія

Автономні хімічні джерела енергії

Хоменко Володимир Григорович, д.т.н., доцент, доцент кафедри електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Мягких Ірина Миколаївна, д.е.н., проф., професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

022 Дизайн

Дизайн одягу

Чупріна Наталія Владиславівна, д. мист., професор, професор кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університета технологій та дизайну

022 Дизайн

Дизайн середовища

Булгакова Тетяна Володимирівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів Київського національного університету технологій та дизайну

022 Дизайн

Графічний дизайн

Колісник Олександра Володимирівна, д-р філос. н., професор, професор кафедри  графічного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

022 Дизайн

Дизайн середовища

Косенко Данило Юрійович, к.мист., завідувач кафедри дизайну інтер’єру і меблів Київського національного університету технологій та дизайну

022 Дизайн

Мультимедійний дизайн

Тименко Володимир Петрович, д.п.н, професор, зав. кафедри мультимедійного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

014 Середня освіта

Українська мова і література та англійські філологічні студії

Дворянчикова Світлана Євгенівна, к. філол. н., доцентка, доцентка кафедри філології та перекладу Київського національного університету технологій та дизайну

226 Фармація, промислова фармація

Промислова фармація

Галстян Андрій Генрійович, д. хім. н., професор, професор кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

022 Дизайн

Дизайн одягу

Пашкевич Калина Лівіанівна, д.т.н., професор, професор кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технологій та дизайну

242 Туризм і рекреація

Туристична діяльність та гостинність

Шевчук Сергій Миколайович, д.геогр.н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу

Адреса для листування: 

Узагальнення по ОПП_23_Маг

014 Середня освіта

Українська мова і література та англійські філологічні студії

Дворянчикова Світлана Євгенівна, к. філол. н., доцентка, доцентка кафедри філології та перекладу Київського національного університету технологій та дизайну

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта (Комп’ютерні технології в управлінні інформаційними системами)

Внукова Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

182 Технології легкої промисловості

Текстильні технології моди та інтер’єрного простору

ДЗИКОВИЧ Тетяна Анатоліївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри технологій моди Київського національного університету технологій та дизайну

Архів проєктів освітніх програм для громадського обговорення 2021/2022 н.р.

Архів проєктів освітніх програм для громадського обговорення (2019-2020 рр)