КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Проєкти освітніх програм

СпеціальністьНазваГарантКонтакти
017 Фізична культура і спорт Фітнес та рекреація

Базилюк Тетяна Антонівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я

071 Облік і оподаткування Міжнародний облік та аудит-консалтинг

Скрипник Маргарита Іванівна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри обліку і аудиту

073 Менеджмент Туристичний бізнес

Борецька Наталія Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму

131 Прикладна механіка Прикладна механіка Манойленко Олександр Петрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної механіки та машин
182 Технології легкої промисловості Технології легкої промисловості Галавська Людмила Євгеніївна,  д.т.н., проф.,  завідувач кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів
051 Економіка Економіка Денисенко Микола Павлович, д.е.н., професор кафедри бізнес-економіки та туризму Київського національного університету технологій та дизайну
073 Менеджмент Управління інноваційною діяльністю Павленко І.А., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну
073 Менеджмент Менеджмент Олешко А.А., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну
226 Фармація, промислова фармація Промислова фармація Салій О.О., к.фарм.н., доцент
226 Фармація, промислова фармація Промислова фармація Страшний В.В., д.фарм.н., проф., завідуючий кафедрою промислової фармації
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка Демішонкова Світлана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)  Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) Л.П. Богославець, канд.пед. н., доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта (Дизайн)

О.М. Внукова, канд.пед. н., доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну
122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Шрамченко Борис Лазарович, к.т.н., доцент, доцент за кафедрою інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інженерія якості

Михалко Анастасія Олегівна, к.т.н.,_асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну
162 Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія високомолекулярних сполук

Волошина Ірина Миколаївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну
022 Дизайн

Дизайн

Пашкевич К.Л., д.т.н., професор, професор кафедри ергономіки і проєктування одягу Київського національного університету технологій та дизайну

051 Економіка

Економічна кібернетика

Квіта Галина Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Нано- та мікротехнології в дизайні

Ковальчук Олександр Васильович, д. фіз.-мат. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри фізики Київського національного університету технологій та дизайну

051 Економіка

Економіка

Денисенко Микола Павлович, д.е.н., професор кафедри бізнес-економіки та туризму Київського національного університету технологій та дизайну

182 Технології легкої промисловості

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Слізков Андрій Миколайович, д.т.н., проф., професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

182 Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

Гараніна Ольга Олександрівна, д.т.н., доц., професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

182 Технології легкої промисловості

Технології та дизайн трикотажу

Кизимчук Олена Павлівна, д.т.н., проф., професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

075 Маркетинг

Маркетинг

Зимбалевська Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну

073 Менеджмент

Менеджмент

Бреус С.В., д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну

075 Маркетинг

Маркетинг

Біловодська Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну

182 Технології легкої промисловості

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

Остапенко Наталія Валентинівна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну

051 Економіка

Бізнес-аналітика

Шіковець Катерина Олексіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну

182 Технології  легкої  промисловості

Конструювання  та  технології  швейних  виробів

Березненко Сергій Миколайович,  д.т.н., професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну

161 Хімічні технології та інженерія 

Хімічні технології та інженерія                     

Будаш Юрій Олександрович, д.т.н., доцент, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон Київського національного університету технологій і дизайну

281 Публічне управління та адмінстрування

Публічне управління та адмінстрування

Олешко А.А., д.е.н., проф., проф. кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну

132 Матеріалознавство Матеріалознавство

Супрун Наталія Петрівна, д.т.н., проф., професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування

Щербань Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та технологій Київського національного університету технологій та дизайну

131 Прикладана механіка Мехатроніка та робототехніка

Орловський Броніслав Вікентійович д.т.н., професор, професор кафедри прикладної механіки та машин, Київський національний університет технологій та дизайну

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Зенкін Микола Анатолійович, д.т.н., професор, декан факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Моргулець Оксана Борисівна, д.е.н., доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Здоренко Валерій Георгійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну
241 Готельно-ресторанна справа Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі Опанащук Юрій Якович, доцент кафедри економіки та сфери обслуговування Київського національного університету технологій та дизайну
051 Економіка Міжнародна економіка Бугас Валерій Васильович, к.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму Київського національного університету технологій та дизайну
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво та сервісна діяльність Щербак Валерія Геннадіївна, д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) Деркач Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну
133 Галузеве машинобудування Машинобудування Дворжак Володимир Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну
161 Хімічні технології та інженерія  Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика Барсуков В'ячеслав Зіновійович, д.х.н., професор, завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Краснітський Сергій Михайлович, д.ф.-м.н., проф. кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів
Плаван Вікторія Петрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон Київського національного університету технологій і дизайну
051 Економіка Економіка Власюк Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економіки та сфери обслуговування Київського національного університету технологій та дизайну
081 Право Право Катеринчук К. В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри приватного та публічного права навчально-наукового інституту права та сучасних технологій навчання Київського національного університету технологій та дизайну
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Григоревська Олена Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну
071 Облік і оподаткування Міжнародний облік та аудит-консалтинг
Скрипник Маргарита Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу Левченко Валентина Петрівна, д.е.н., доц., професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну
075 Маркетинг Комунікаційний маркетинг Євсейцева Олена Сергіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну
182 Технології легкої промисловості Індустрія моди Кернеш Вікторія Пилипівна, к.т.н., доцент,доцент кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну
182 Технології легкої промисловості Індустрія моди Первая Наталія Володимирівна, д.т.н., доцент, професор кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну
182 Технології легкої промисловості Технології легкої промисловості Кизимчук Олена Павлівна, д.т.н., проф., професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну
132 Матеріалознавство Матеріалознавство Супрун Наталія Петрівна, д.т.н., проф., професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну
182 Технології легкої промисловості Технології легкої промисловості Галавська Людмила Євгеніївна, д.т.н., проф., завідувач кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну
022 Дизайн Дизайн (за видами) Чупріна Наталія Владиславівна, д.мист., доцент, професор кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Шавьолкін Олександр Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну
081 Право Господарсько-правова діяльність Діордіца І. В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри приватного та публічного права Навчально-наукового інституту права та сучасних технологій навчання Київського національного університету технологій та дизайну
022 Дизайн Дизайн Пашкевич Калина Лівіанівна, д.т.н., професор, професор кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну
075 Маркетинг Маркетинг Біловодська Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну