КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Проєкти освітніх програм

СпеціальністьНазваГарант та адреса для листуванняПропозиції стейкхолдерів щодо оптимізації освітньої програми
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Левченко Валентина Петрівна, д.е.н., доц., професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 072_магістр_пропозиції стейкхолдерів
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування

Григоревська Олена Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

 071_бакалавр_пропозиції
071 Облік і оподаткування Міжнародний облік та аудит-консалтинг

Скрипник Маргарита Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

 071_магістр_пропозиції
075 Маркетинг Комунікаційний маркетинг

Євсейцева Олена Сергіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
182 Технології легкої промисловості Індустрія моди

Кернеш Вікторія Пилипівна, к.т.н., доцент,доцент кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 182_бакалавр_пропозиції
182 Технології легкої промисловості Індустрія моди

Первая Наталія Володимирівна, д.т.н., доцент, професор кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 182_магістр_пропозиції
182 Технології легкої промисловості Технології легкої промисловості

Кизимчук Олена Павлівна, д.т.н., проф., професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 182_магістр_пропозиції
132 Матеріалознавство Матеріалознавство

Супрун Наталія Петрівна, д.т.н., проф., професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 132_доктор_філософії_пропозиції
182 Технології легкої промисловості Технології легкої промисловості

Галавська Людмила Євгеніївна, д.т.н., проф., завідувач кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 182_доктор_філософії_пропозиції
022 Дизайн Дизайн (за видами)

Чупріна Наталія Владиславівна, д.мист., доцент, професор кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Шавьолкін Олександр Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
081 Право Господарсько-правова діяльність

Діордіца Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри приватного та публічного права Навчально-наукового інституту права та сучасних технологій навчання Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 081_магістри_пропозиції
022 Дизайн Дизайн

Пашкевич Калина Лівіанівна, д.т.н., професор, професор кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 022_доктор_філософії_пропозиції 
075 Маркетинг Маркетинг

Біловодська Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 075_доктор_філософії_пропозиції
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

Шрамченко Борис Лазарович, кандидат технічних наук, сарший науковий співробітник, доцент кафедри комп’ютерних наук та технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

Мінаєв Юрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

Мінаєв Юрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
182 Технології легкої промисловості Конструювання та технології швейних виробів

Білоцька Лариса Борисівна, к.т.н, доцент, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
182 Технології легкої промисловості Конструювання та технології швейних виробів

Березненко Сергій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
133 Галузеве машинобудування Інжиніринг 3d друку

Макатьора Дмитро Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
226 Фармація, промислова фармація Промислова фармація

Діхтярьов Сергій Іванович, д.фарм.н., професор, професор кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія

Будаш Юрій Олександрович, д.т.н., доцент, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій і дизайну

Адреса для листування:

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі


Осипенко Володимир Васильович,  д.т.н., професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 123_бакалавр_пропозиції
124 Системний аналіз

Системний аналіз і управління


Демішонкова Світлана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 124_бакалавр_пропозиції
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Здоренко Валерій Георгійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Мельник Геннадій Валерійович, к.т.н., доцент кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Хімічева Ганна Іванівна, д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування

Чупринка Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 133_доктор_філософії_пропозиції
126 Інформаційні системи та технології Системи та технології інтернет речей

Чупринка Наталія Вікторівна, к.т.н., доцент кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
072 Фінанси, банківська справа та страхування   Фінанси, банківська справа та страхування  

Русіна Юлія Олександрівна, к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 072_Бакалавр_Пропозиції стейкхолдерів
182 Технології легкої промисловості

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

Рубанка Алла Іванівна, к.т.н., доцент кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електропобутова техніка

Бурмістенков Олександр Петрович, д.т.н., професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 141_пропозиції_магістр
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія

Злотенко Борис Миколайович, д.т.н., завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 123_магістр_пропозиції
022 Дизайн Дизайн одягу (взуття)

Ніколаєва Тетяна Вадимівна, к.т.н., професор, завідувач кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 
022 Дизайн Дизайн середовища

Сафронова Олена Олексіївна, к.т.н, доцент, доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 022_бакалавр_пропозиції
073 Менеджмент Менеджмент

Бондаренко Світлана Михайлівна, к.е.н., доц., доц. кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 073_бакалавр_пропозиції
073 Менеджмент Менеджмент

Касич Алла Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 073_ДФ_пропозиції
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування

Олешко Анна Анатоліївна, д.е.н., проф., проф. кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 281_бакалавр_пропозиції
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка

Павленко Володимир Миколайовичк.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 141_бакалавр_пропозиції
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів

Шведчикова Ірина Олексіївна, д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

 
081 Право Право

Катеринчук Катерина Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри приватного та публічного права навчально-наукового інституту права та сучасних технологій навчання Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 081_доктор_філософії_пропозиції
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Внукова Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 015_бакалавр_пропозиції
073 Менеджмент Управління інноваційною діяльністю

Павленко Ірина Анатоліївна, д.е.н., проф., проф. кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

073_магістр_пропозиції

017 Фізична культура і спорт

Фітнес та рекреація

Колумбет Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання та здоров’я Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

 017_бакалавр_пропозиції
182 Технології легкої промисловості Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості 

Токар Галина Миколаївна, д.філ., старший викладач кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

022 Дизайн Графічний дизайн

Михайлова Рада Дмитрівна, д.мист., професор, професор кафедри дизайну інтер’єру і меблів Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

022 Дизайн Промисловий дизайн

Овчарек Володимир Євгенович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

051 Економіка Економіка

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н., професор кафедри економіки та сфери обслуговування Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Хаустова Євгенія Борисівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 076_доктор_філософії_пропозиції
073 Менеджмент Туристичний бізнес

Шацька Зорина Ярославівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та туризму Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

051 Економіка Економіка

Мельник Альона Олексіївна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та сфери обслуговування Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

226 Фармація, промислова фармація Промислова фармація

Салій Олена Олександрівна, кандитат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та комерційна діяльність

Мягких Ірина Миколаївна, д.е.н, професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

 076_бакалавр_пропозиції
226 Фармація, промислова фармація Промислова фармація

Страшний Владислав Володимирович, д.фарм.н., професор, завідуючий кафедрою промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Одокієнко Світлана Миколаївна, к.т.н., доцент кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

073 Менеджмент Туристичний бізнес

Бєлялов Талят Енверович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та сфери обслуговування Київського національного університету технологій та дизайну 

Адреса для листування: 

131 Прикладна механіка

Мехатроніка та робототехніка

Орловський Броніслав Вікентійович, д.т.н., професор, професор кафедри прикладної механіки та машин, Київський національний університет технологій та дизайну

Адреса для листування: 

 131_Магістр_Пропозиції стейкхолдерів
131 Прикладна механіка Прикладна механіка

Манойленко Олександр Петрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

 131_Бакалавр_Пропозиції стейкхолдерів
162 Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія високомолекулярних сполук

Волошина Ірина Миколаївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

 162_Магістр_Пропозиції стейкхолдерів
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнологія

Грецький Ігор Олександрович, к.б.н., доцент кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

 162_Бакалавр_Пропозиції стейкхолдерів
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ДРОМЕНКО Валерія Борисівна, к.т.н.,_доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки_ Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

035 Філологія

Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях

Бондарчук Юлія Андріївна, к.філол.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

026 Сценічне мистецтво Акторська майстерність і продюсування

Коленко Анфіса Володимирівна, канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри сценічного мистецтва Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування: 

242 Туризм Туризм

Борецька Наталья Петрівна д.е.н., професор, професор кафедри економіки та сфери обслуговування Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування 

161 Хімічні технології та інженерія Технологія та експертиза шкіри і хутра

Охмат Олена Анатоліївна, к.т.н., доц., доцент кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія

Рябцев Володимир Григорович, д.т.н., професор кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

034 Культурологія Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів

Сакун Айта Валдуровна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії, політології та українознавства

Адреса для листування:

073 Менеджмент Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання

Тарасенко Ірина Олексіївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

073_пропозиції_магістр
051 Економіка Економіка

Натрошвілі Світлана Геннадіївна, д.е.н., професор кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

051_Бакалавр_Пропозиції стейкхолдерів
081 Право Господарсько-правова діяльність

Телестакова Арміна Абриківна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри приватного та публічного права Навчально-наукового інституту права та сучасних технологій навчання

Адреса для листування:

081_Бакалавр_Пропозиції стейкхолдерів
105 Прикладна фізика та наноматеріали Нано-та мікротехнології в дизайні

Ковальчук Олександр Васильович, д. фіз.-мат. н., старший науковий співробітник, професор кафедри прикладної фізики та вищої математики Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

105_Бакалавр_Пропозиції стейкхолдерів
075 Маркетинг Маркетинг

Зимбалевська Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

075_Бакалавр_Пропозиції стейкхолдерів
051 Економіка Міжнародна економіка

Денисенко Микола Павлович, д.е.н., професор кафедри економіки та сфери обслуговування Київського національного університету технологій та дизайну

Адреса для листування:

051_Бакалавр_Пропозиції стейкхолдерів
182 Технології легкої промисловості Технології легкої промисловості

Галавська Людмила Євгеніївна, д.т.н., проф., завідувач кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

Контакти для листування: [email protected]

Архів проєктів освітніх програм для громадського обговорення (2019-2020 рр)