КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Сторінки освітніх програм

Обрати професіюСторінки освітніх програм

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ. Управління ІТ-проєктами

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ. Біотехнологія

БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ. Біотехнологія високомолекулярних сполук

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ ДФ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Індустріальна інженерія

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Машинобудування

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА. Готельно-ресторанний бізнес

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА. Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі

ДИЗАЙН ДФ

ДИЗАЙН. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН ОДЯГУ

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА

ДИЗАЙН. МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ДИЗАЙН

ЕКОНОМІКА ДФ

ЕКОНОМІКА. Smart-економіка

ЕКОНОМІКА. Біоекономіка

ЕКОНОМІКА. Економіка міжнародного бізнесу

ЕКОНОМІКА. Корпоративна економіка та міжнародний бізнес (магістр)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ДФ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА. Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ЕЛЕКТРОПОБУТОВА ТЕХНІКА

КІБЕРБЕЗПЕКА. Інженерія кібербезпеки

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ДФ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ. Комп’ютерні науки

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ. Технології штучного інтелекту

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ. Комп’ютерні системи та мережі

КУЛЬТУРОЛОГІЯ. Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів

МАРКЕТИНГ ДФ

МАРКЕТИНГ. Digital маркетинг

МАРКЕТИНГ. Комунікаційний маркетинг

МАРКЕТИНГ. Маркетинг

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО. Матеріалознавство ДФ

МЕНЕДЖМЕНТ ДФ

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕНЕДЖМЕНТ. Бізнес-адміністрування

МЕНЕДЖМЕНТ. Менеджмент

МЕНЕДЖМЕНТ. Туристичний бізнес (магістр)

МЕНЕДЖМЕНТ. Управління проєктами та смарт-технологіями

МЕНЕДЖМЕНТ. Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання

МЕХАТРОНІКА ТА РОБОТОТЕХНІКА

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ. Бізнес-аналітика, облік і оподаткування

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ. Digital Art

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ ДФ

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ. Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ. ІТ підприємництво

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ. Міжнародні підприємницькі бізнес-проєкти

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ. Підприємництво та комерційна діяльність

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ. Підприємництво та митно-логістична діяльність

ПОЛІТОЛОГІЯ. Політологія та публічні комунікації

ПРАВО. Господарсько-правова діяльність

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ. Нано- та мікротехнології в дизайні

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ДИЗАЙН

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ДФ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (магістр)

ПСИХОЛОГІЯ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ

СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Середня освіта: англійська мова і література

СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Українська мова і література та англійські філологічні студії

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ

СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО. Акторська майстерність та продюсування

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Екологічний інжиніринг

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Індустрія моди

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Індустрія моди (магістр)

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Комп’ютерний дизайн в індустрії моди

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Конструювання та технології швейних виробів

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Текстильні технології моди та інтер'єрного простору

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Текстильний інжиніринг

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Технології легкої промисловості ДФ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ. Фітнес та рекреація

ФІЛОЛОГІЯ. Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях

ФІНАНСИ. Фінанси, банківська справа та страхування

ФІНАНСИ. Цифрові фінанси

ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ. Промислова фармація

ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ. Промислова фармація (магістр)

ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ. Промислова фармація ДФ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ ДФ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика (магістр)

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Хімічні технології виробництва лікарських засобів і медичних виробів (магістр)

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів (магістр)

ЦИФРОВЕ МИСТЕЦТВО