КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Сторінки освітніх програм

Обрати професіюСторінки освітніх програм

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ. Біотехнологія

БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ. Біотехнологія високомолекулярних сполук

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА. Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі

ДИЗАЙН. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

ДИЗАЙН. Графічний дизайн (м. Черкаси)

ДИЗАЙН. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН. MOTION-дизайн

ДИЗАЙН. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН. WEB-дизайн

ДИЗАЙН. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН. Фірмовий стиль

ДИЗАЙН. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН. Фотовідеодизайн

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН ОДЯГУ. Дизайн аксесуарів та ювелірних виробів

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН ОДЯГУ. Дизайн брендової продукції

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН ОДЯГУ. Художнє моделювання костюма

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА. Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА. Ландшафтний дизайн

ДИЗАЙН. Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів (м. Черкаси)

ДИЗАЙН. ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН

ДИЗАЙН. Художнє моделювання костюма (м. Черкаси)

ЕКОНОМІКА (м. Черкаси)

ЕКОНОМІКА. Економіка

ЕКОНОМІКА. Міжнародна економіка

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ЕЛЕКТРОПОБУТОВА ТЕХНІКА

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ. Інформаційні технології проектування

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ (м. Черкаси)

МАРКЕТИНГ. Маркетинг

МЕНЕДЖМЕНТ ДФ

МЕНЕДЖМЕНТ. Виставковий бізнес

МЕНЕДЖМЕНТ. Менеджмент

МЕНЕДЖМЕНТ. Туристичний бізнес

МЕНЕДЖМЕНТ. Управління інноваційною діяльністю

МЕХАТРОНІКА ТА РОБОТОТЕХНІКА

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ. Облік і оподаткування

ОБЛАДНАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Підприємництво та комерційна діяльність

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Підприємництво та сервісна діяльність

ПРАВО. Господарсько-правова діяльність

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ. НАНО- ТА МІКРОТЕХНОЛОГІЇ В ДИЗАЙНІ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ДИЗАЙН

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (м. Черкаси)

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Індустрія моди

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Експертиза текстильних матеріалів та виробів

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Конструювання та технології швейних виробів

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Проектування взуття та галантерейних виробів

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Технології та дизайн трикотажу

ТУРИЗМ. Туризм

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ. Фітнес та рекреація

ФІНАНСИ. Фінанси, банківська справа та страхування

ФАРМАЦІЯ. Технології фармацевтичних препаратів

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Технологія та експертиза шкіри і хутра

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Хімічні технології та дизайн волокнистих систем

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва